Beroep lederwarenmaker

Lederwarenmakers voeren een breed scala aan activiteiten en taken uit die verband houden met het productieproces van lederwaren, waaronder het snijden, sluiten en afwerken, volgens vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria die voortvloeien uit de directe relatie met de klant. Zij maken gebruik van handmatige technieken, ondersteund door eenvoudige traditionele apparatuur, om exclusieve modellen of zeer kleine bestellingen te produceren.

Lederwarenmaker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteit van lederwaren

  De kwaliteitsspecificaties van materialen, processen en eindproducten, de meest voorkomende defecten in leder, snelle testprocedures, procedures voor laboratoriumtests en normen, en adequate apparatuur voor kwaliteitscontroles. 

 • Bestanddelen van lederwaren

  De diverse procedures en methoden bij de verwerking van lederen materialen en onderdelen van lederwaren, waaronder fabriceerbaarheid en eigenschappen.  

 • Fabricageprocessen van lederwaren

  Processen, technologie en machines die worden gebruikt bij het vervaardigen van lederwaren.  

 • Materialen voor lederwaren

  Het uitgebreide aanbod aan materialen die worden gebruikt bij de productie van lederwaren, kunstleder (synthetische of kunstmatige materialen), textiel, enz; de manier van onderscheiden, tussen verschillende materialen op basis van hun eigenschappen, voordelen en beperkingen.

 • Procedés en technieken voor het voorbereiden van schoeisel en lederwaren

  Technologie, met inbegrip van machines en technieken, voor de voorbereiding van onderdelen van lederwaren en het bovenwerk van schoeisel.

Vaardigheden

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Milieueffecten van schoeiselproductie verminderen

  De milieueffecten van de fabricage van schoeisel beoordelen en de risico’s voor het milieu tot een minimum beperken. Het terugdringen van praktijken die schadelijk zijn voor het milieu in de verschillende stadia van de productie van schoeisel.

 • Machinale snijtechnieken voor schoeisel en lederwaren toepassen

  De technische werkparameters voor machines voor het snijden van schoeisel en lederwaren aanpassen en vaststellen. Controleren en selecteren van de stukken, indeling van het stuk volgens snijbeperkingen, specificaties en kwaliteitseisen. Controleren en voltooien van de snijbestellingen. Eenvoudige procedures uitvoeren voor het onderhoud van machines.

 • Basisregels voor onderhoud aan schoeisel- en lederwarenmachines toepassen

  Basisregels voor het onderhouden en schoon houden van schoeisel- en lederwarenmachines toepassen.

 • Productie van schoeisel en lederwaren beheren

  De productie van schoeisel of lederwaren plannen overeenkomstig de doelstellingen, termijnen en beschikbare middelen van de onderneming. Verdelen, coördineren en controleren van alle activiteiten en de verschillende productiefasen door gebruik te maken van informatie uit technische notities en de organisatie en methoden. Streven naar een optimale kwaliteit, productiviteit en veiligheid. Samenwerken met alle betrokken diensten. Verslag uitbrengen over productie, kwaliteit, afwijkingen van de productiviteit en corrigerende maatregelen voorstellen.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Productie van lederwaren plannen

  Het productieproces plannen voor elk model lederwaren. De fabricage- en bedrijfsfasen van de productie plannen. Het gebruik van materialen en leeronderdelen plannen. Machines en apparatuur selecteren. Het personeelsbestand plannen. De directe en indirecte kosten berekenen in verband met de productie. Het onderhoud van machines en apparatuur plannen.

 • Proefmodellen van lederwaren maken

  Het aanmaken, testen en verifiëren van prototypes of monsters van lederwaren aan de hand van een vooraf bepaalde reeks criteria in alle stadia van het fabricageproces. De oorspronkelijke ontwerpconcepten herzien en technische verbeteringen doorvoeren.

 • Commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren

  Een of meer vreemde talen spreken om commerciële en technische problemen met verschillende leveranciers en klanten kenbaar te maken.

Optionele kennis en vaardigheden

proces voor het maken van schoeisel methoden voor de productie van schoeisel en lederwaren toepassen vernieuwend denken in de schoeisel- en lederwarenindustrie toepassen schoeisel en lederwaren verpakken automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren logistiek van de toeleveringsketen van schoeisel en lederwaren plannen automatische snijsystemen voor schoeisel en lederwaren bedienen arbeidsuren in schoeisel- en lederwarenproductie meten

Source: Sisyphus ODB