Beroep Leerkracht basisonderwijs

Leerkracht basisonderwijs
Credits: Shutterstock.com

Leerkrachten van het basisonderwijs geven les aan leerlingen van het basisonderwijs. Ze ontwikkelen lesplannen in lijn met de leerplandoelstellingen voor de verscheidenheid aan vakken die ze onderwijzen, waaronder rekenen, talen, geschiedenis, aardrijkskunde en wereldoriëntatie Zij volgen de leerontwikkeling van de studenten en evalueren hun kennis en vaardigheden over de onderwerpen die door middel van toetsen en tests worden aangeleerd. Ze bouwen hun cursusinhoud op op de kennis die de leerlingen hebben van eerdere leerervaringen en moedigen hen aan om meer inzicht te krijgen in de onderwerpen waarin ze geïnteresseerd zijn. Zij gebruiken leermiddelen en lesmethoden om een inspirerende leeromgeving te creëren. Leraren van het basisonderwijs dragen ook bij aan schoolevenementen en communiceren met ouders en administratief personeel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken leerkracht basisonderwijs

 • Stelt lesplannen op (zowel lange termijn als dagelijkse plannen) volgens de richtlijnen van het curriculum.
 • Bereidt klassikale lessen voor, bijv. door materialen te verzamelen en het klaslokaal gereed te maken.
 • Instrueert kinderen individueel en in groepsverband, maakt daarbij gebruik van verschillende onderwijsmethoden en materialen (bijv. computers, boeken, spellen), aangepast aan de verschillende behoeften van kinderen.
 • Houdt orde en zorgt voor een goede werksfeer in het klaslokaal.
 • Plant en begeleidt activiteiten met de kinderen, bijv. sportactiviteiten, concerten en excursies.
 • Geeft de kinderen werk voor in de klas en huiswerk en beoordeelt dit.
 • Bereidt tests en opdrachten voor, neemt ze af bij de kinderen en beoordeelt de resultaten om de voortgang van de kinderen te evalueren.
 • Observeert en evalueert de prestaties en het gedrag van de kinderen.
 • Houdt toezicht op kinderen tijdens lessen en op andere tijden gedurende de schooldag, zoals op de speelplaats tijdens pauzes.
 • Neemt deel aan werkoverleg en andere vergaderingen en overlegt met andere leerkrachten over onderwijskundige kwesties.
 • Bereidt zich voor op ouderbijeenkomsten en woont deze bij, bijv. om de voortgang en eventuele problemen van kinderen te bespreken.

Gerelateerde beroepen lager onderwijs

 • Leerkracht speciaal basisonderwijs
 • Manager/directeur basisschool
 • Onderwijs-assistent
 • Onderwijsassistent groep 1 en 2 basisonderwijs

Source: Sisyphus ODB