Beroep Leerkracht speciaal basisonderwijs

Een leerkracht speciaal basisonderwijs geeft onderwijs aan en begeleidt leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen. Hij of zij levert daarmee een bijdrage aan de voorbereiding van deze leerlingen op het vervolgonderwijs. Een leerkracht speciaal basisonderwijs houdt zich bezig met onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling, gericht op de specifieke problematiek van leerlingen. De begeleiding van de leerlingen vindt plaats op basis van het opgestelde zorgplan en de voortgang wordt op regelmatige basis besproken met het begeleidingsteam. Ten behoeve van de professionalisering houdt een leerkracht speciaal basisonderwijs de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil, neemt hij of zij deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en bestudeert hij of zij relevante vakliteratuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken leerkracht speciaal basisonderwijs

 • Voorbereiden en verzorgen van de dagelijkse onderwijsactiviteiten.
 • Het hanteren van diverse didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op individuele leer- en opvoedingsdoelen.
 • Het creëren van een leeromgeving waarin leerlingen zich veilig en erkend voelen.
 • Het nakijken en corrigeren van onderwijsactiviteiten.
 • Het bespreken van de voortgang, ontwikkelingen en gedragsproblemen van de leerlingen binnen het begeleidingsteam en met ouders/verzorgers.
 • Het begeleiden van leerlingen volgens het opgestelde zorgplan.
 • Deelnemen aan teamvergaderingen en overige schoolactiviteiten.
 • Zorgdragen voor een correct en volledig leerlingdossier.
 • Zich inzetten voor en activiteiten ontplooien ten behoeve van professionalisering.

Gerelateerde beroepen lager onderwijs

 • Leerkracht basisonderwijs
 • Manager/directeur basisschool
 • Onderwijs-assistent
 • Onderwijsassistent groep 1 en 2 basisonderwijs

Source: Sisyphus ODB