Beroep Leerkracht speciaal overig onderwijs

Een leerkracht speciaal overig onderwijs geeft onderwijs aan en begeleidt leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen. Hij of zij levert daarmee een bijdrage aan de voorbereiding van deze leerlingen op het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven en/of andere vorm van dagbesteding. Een leerkracht speciaal overig onderwijs houdt zich bezig met onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling, gericht op de specifieke problematiek van leerlingen. De begeleiding van de leerlingen vindt plaats op basis van het opgestelde zorgplan en de voortgang wordt op regelmatige basis besproken met het begeleidingsteam. Ten behoeve van de professionalisering houdt een leerkracht speciaal overig onderwijs de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil, neemt hij of zij deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en bestudeert hij of zij relevante vakliteratuur.

Leerkracht speciaal overig onderwijs: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken leerkracht speciaal overig onderwijs

 • Voorbereiden en verzorgen van de dagelijkse onderwijsactiviteiten.
 • Het hanteren van diverse didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op individuele leer- en opvoedingsdoelen.
 • Het creëren van een leeromgeving waarin leerlingen zich veilig en erkend voelen.
 • Het nakijken en corrigeren van onderwijsactiviteiten.
 • Het bespreken van de voortgang, ontwikkelingen en gedragsproblemen van de leerlingen binnen het begeleidingsteam en met ouders/verzorgers.
 • Het begeleiden van leerlingen volgens het opgestelde zorgplan.
 • Deelnemen aan teamvergaderingen en overige schoolactiviteiten.
 • Zorgdragen voor een correct en volledig leerlingdossier.
 • Zich inzetten voor en activiteiten ontplooien ten behoeve van professionalisering.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent beeldende kunsten
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar
 • trainer computervaardigheden

Source: Sisyphus ODB