Beroep leerverver

Leerververs brengen kleuren en afwerkingsmengsels aan volgens de vastgestelde recepten. Zij gebruiken pigmenten, kleurstoffen of andere afwerkingsmengsels.

Leerverver: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Kennis

 • Spuitafwerkingstechnologie

  Apparatuur, technologieën en technieken voor de besproeiing van het leder volgens de productspecificaties. Tot de onderwerpen behoren de voorbereiding van het oppervlak, de voorbereiding van de afwerking van mengsels, de monitoring van de werking en de spuittoepassingen van de verschillende soorten afwerkings-, coating- en eindproducten.

 • Scheikundige aspecten van leerverven

  Inzicht hebben in kleurchemie, de toepassing en het gedrag van kleurstoffen en kleurmaterialen in verband met leder.

 • Eigenschappen van bij looien gebruikte chemicaliën

  Samenstelling en fysisch-chemische eigenschappen van hulpchemicaliën die worden gebruikt in de verschillende looiprocessen (looistoffen, vetlogen, pigmenten, kleurstoffen, enz.)

Vaardigheden

 • In teams werken bij de productie van textiel

  Harmonisch met collega's in teamverband samenwerken in de textiel- en kledingindustrie.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren

  Beheren van de interactie met en impact op het milieu door bedrijven. Identificeren en beoordelen van de milieueffecten van het productieproces en de daarmee samenhangende diensten, en regelen van een vermindering van de effecten op het milieu en op mensen. Organiseren van actieplannen en eventuele verbeterindicatoren beoordelen.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Verschillende kleurnuances herkennen

  Talent hebben om kleuren te analyseren, te mengen en te matchen. Een kleurenscherptetest doorstaan.

 • Recepten voor kleurstoffen correct toepassen

  Een kleur en andere chemische mengsels aanmaken, bereid volgens de recepten en/of de kenmerken van het te bereiken artikel. De instructies interpreteren en toepassen, met inbegrip van technische en operationele details voor de uitvoering van processen.

 • Werkinstructies uitvoeren

  Werkinstructies met betrekking tot verschillende taken op de werkplek begrijpen, interpreteren en correct toepassen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Kleurmengsels bereiden

  Kleurmengsels bereiden volgens de recepten en/of de kenmerken van het te verwezenlijken artikel.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces functies van machines productierecepten ontwikkelen scheikundige kenmerken van leer testen fysisch-chemische eigenschappen van huiden en vellen leertechnologie werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen materiaal onderhouden gezondheid en veiligheid op de werkplek scheikundige aspecten van leer analytisch denken verkrijgen van kleurchemicaliën problemen kritisch behandelen leerafwerkingstechnieken chemische hulpstoffen testen defecten op ruwe huiden identificeren

Source: Sisyphus ODB