Beroep legerkapitein

Legerkapiteins helpen bij het toezicht op grote eenheden soldaten en houden zich bezig met planning en strategische taken bij tactische operaties. Zij zorgen ook voor het onderhoud van apparatuur en bieden ondersteuning in logistieke zaken en bij operaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Militaire oefeningen

  De marcheertechnieken en het gebruik van wapens, en andere disciplinaire methoden die worden toegepast bij militaire operaties.

 • Militaire logistiek

  Aan- en afvoer van goederen en materieel naar militaire bases en tijdens militaire operaties te velde, verstoring van de aanvoer bij de vijand, kostenanalyse, de vraag naar materieel en andere logistieke militaire activiteiten

 • Militaire wapens

  De soorten wapens die worden gebruikt door verschillende militaire organisaties, zoals leger, marine of luchtmacht en in verschillende landen wereldwijd, de aspecten en het schadepotentieel van wapens en de manieren om zich tegen wapens te verdedigen.

 • Militaire gevechtstechnieken

  De vechttechnieken die specifiek zijn voor militaire operaties, met gebruikmaking van militaire wapens en uitrusting, en de voorschriften met betrekking tot militaire gevechtshandelingen.

 • Militaire code

  De bij specifieke inlichtingen- of militaire organisaties en -operaties gebruikte codetaal en het gebruik en de ontcijfering daarvan.

Vaardigheden

 • Bijstaan bij militaire logistiek

  Het hogere management van een militaire organisatie bijstaan bij de levering van goederen en middelen aan militaire troepen op het veld en op de basis, bij de verstoring van de vijandelijke stroom van middelen en bij andere logistieke activiteiten in het leger.

 • Inzet van troepen beheren

  Het inzetten van troepen in conflictgebieden of troepen die hulp nodig hebben beheren en toezicht houden op de procedures voor het inzetten. De inzet van de troepen binnen een gebied voor specifieke missies beheren en ervoor zorgen dat de troepen en middelen aan de missies worden toegewezen in overeenstemming met de tactische overwegingen en de veiligheid van de troepen.

 • Toezicht houden op het gebruik van militaire uitrusting

  Toezicht houden op het gebruik van specifiek militair materieel door militairen om ervoor te zorgen dat onbevoegd personeel geen toegang krijgt tot specifieke soorten materieel, dat iedereen het materieel volgens de voorschriften behandelt en dat het alleen onder de juiste omstandigheden wordt gebruikt.

 • Leidinggevenden advies geven over militaire operaties

  Advies geven over de strategische beslissingen van de leidinggevenden over de inzet, de tactiek van de missie, de toewijzing van middelen of andere specifieke kenmerken van de militaire operatie, om de leidinggevenden te helpen een beter besluit te nemen en hen alle relevante informatie te verstrekken over de militaire operatie of de werking van de militaire organisaties in het algemeen.

 • Militaire tactieken bedenken

  De strategische en tactische aspecten van een militaire operatie ontwerpen, rekening houdend met de beschikbare middelen en taken aan de verschillende troepen toewijzen, en toezicht houden op het gebruik van wapens en andere gevechtsuitrusting.

 • Mensenrechten verdedigen

  De mensenrechten ten aanzien van en tussen collega’s beschermen en ook de burgerbevolking waarmee men in contact is.

 • Logistieke behoeftes analyseren

  Analyseren van de logistieke behoeften van alle verschillende diensten op organisatorisch niveau.

Optionele kennis en vaardigheden

patrouilles coördineren zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens gevaar in risicogebieden inschatten analytisch denken militaire troepen trainen militaire troepen bevelen reddingsmissies coördineren situatieschetsen schrijven geografische informatiesystemen gebruiken mogelijke bedreigingen van de nationale veiligheid analyseren militaire operaties uitvoeren humanitaire missies coördineren gevechtsbevelen geven zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal operationele communicatie onderhouden zorgen voor informatiebeveiliging geografische informatiesystemen veiligheidsstrategieën testen toezicht houden op het onderhoud van militair materiaal

Source: Sisyphus ODB