Beroep leidinggevende gasverwerkingsinstallatie

Leidinggevenden gasverwerkingsinstallatie houden toezicht op de verwerking van gas voor nuts- en energiediensten door compressoren en andere verwerkingsapparatuur te bedienen om een normale werking te garanderen. Zij houden toezicht op het onderhoud van de apparatuur en voeren tests uit om problemen of afwijkingen op te sporen en de kwaliteit te waarborgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verwijderingsprocessen van gasverontreiniging

  De processen die plaatsvinden om vervuilende stoffen als kwik, stikstof en helium uit aardgas te verwijderen; technieken als actieve koolstof en moleculaire zeven en hergebruik van het verwijderde materiaal als dat commercieel levensvatbaar is.

 • Dehydratieprocessen voor gas

  De processen die worden toegepast voor het onttrekken van water aan aardgas, waaronder het absorptieproces waarbij glycol of geactiveerd aluminiumoxide wordt gebruikt.

 • Brandstof

  De verschillende kwaliteiten, gevaren en toepassingen van gasvormige brandstoffen, zoals oxyleenacetyleen, oxy-benzine, oxy-waterstof en andere.

Vaardigheden

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Compressiemotoren bedienen

  De gascompressiemotoren bedienen door ze te starten, het proces van gascompressie controleren en kleine onderhoudstaken uitvoeren.

 • Gasflessen bedienen

  Gascilinders op een veilige manier bedienen en ervoor zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

 • Voor juiste gasdruk zorgen

  Zorgen voor de nodige, gewoonlijk constante, druk van het gas dat deel uitmaakt van een machine of werktuig, zoals branders, dat gebruikt wordt voor het verwerken van metalen werkstukken tijdens het vervaardigen van metalen.

 • Resultaten van de analyse documenteren

  Het proces en de resultaten van de uitgevoerde monsteranalysen op papier of elektronische apparatuur documenteren.

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Gaszuiverheid testen

  De zuiverheid van het gas testen met behulp van specifieke testapparatuur.

 • Productie inplannen

  De productie plannen met het oog op een maximale rentabiliteit, zonder afbreuk te doen aan de KPI’s van de onderneming op het vlak van kosten, kwaliteit, dienstverlening en innovatie.

 • Apparatuur voor de afvoer van gassen bedienen

  De apparatuur bedienen die gebruikt wordt voor de extractie van zuurstof en stikstof zoals compressoren, fractioneringskolommen, warmtewisselaars en zuiveringstorens.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

Optionele kennis en vaardigheden

soorten pijpleidingen afval beheren hogedrukvloeistofchromatografie toepassen storingen aan apparatuur oplossen pijpleidingen inspecteren winningsprocessen aardgascondensaat documentatie over de registratie van de partij opstellen aardgascondensaatscheidingsprocessen chromatografiesoftware gebruiken chemische monsters bereiden veiligheid van opgeslagen voorraad garanderen aardgas chemische testprocedures beheren reparatieovereenkomsten sluiten omgevingsparameters controleren kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren regelgeving inzake transport via pijpleidingen gaschromatografie automatische machines controleren apparatuur voor de afvoer van waterstof bedienen gasmarkt voorraadniveaus bewaken gasmeter aflezen productiedocumentatie beheren pompapparatuur bedienen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Source: Sisyphus ODB