Beroep leidinggevende kunststof- en rubberproductie

Leidinggevenden kunststof- en rubberproductie beheren en coördineren de activiteiten van het personeel dat betrokken is bij de productie van kunststof- of rubberproducten en zorgen ervoor dat de productie efficiënt, veilig en kosteneffectief verloopt. Zij zijn verantwoordelijk voor het installeren van nieuwe productielijnen en het aanbieden van opleidingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Composietmaterialen

  De eigenschappen van verschillende materialen die in een laboratorium zijn ontwikkeld, het gebruik ervan per soort product en de manier om deze te creëren.

Vaardigheden

 • Productie van de fabriek controleren

  De installatieprocessen en efficiëntie van de fabrieksprocessen controleren om de maximale outputproductieniveaus te garanderen.

 • Omstandigheden in de bewerkingsomgeving controleren

  Controleren of de omstandigheden in de ruimte waar het proces plaatsvindt, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, aan de eisen voldoen en zo nodig worden aangepast.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Productie inplannen

  De productie plannen met het oog op een maximale rentabiliteit, zonder afbreuk te doen aan de KPI’s van de onderneming op het vlak van kosten, kwaliteit, dienstverlening en innovatie.

 • Temperatuur regelen

  De temperatuur van een bepaalde ruimte of een bepaald voorwerp meten en aanpassen.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Toewijzing van middelen plannen

  Planning van de toekomstige behoeften aan verschillende hulpbronnen, zoals tijd, geld en specifieke procesmiddelen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Zorgen voor gezondheid en veiligheid tijdens de productie

  De gezondheid en de veiligheid van het personeel waarborgen tijdens het productieproces.

Optionele kennis en vaardigheden

eerste hulp bieden proefdraaien grondstoffen meten basischemicaliën kostenbeheer materiaal onderhouden kleefstoffen synthetische harsen kunsthars afval beheren polymerisatie personeel aanwerven productiestroom op afstand controleren goede productiepraktijken werknemers opleiden coatingmaterialen kwaliteit van producten controleren

Source: Sisyphus ODB