Beroep leidinggevende metaalproductie

Leidinggevenden metaalproductie houden toezicht op het dagelijkse werkproces en de dagelijkse activiteiten van de arbeiders in een metaalproducerende fabriek. Zij houden toezicht op het personeel, stellen werkschema's op, houden de werkomgeving veilig en zijn de eerste, meest toegankelijke managementvertegenwoordigers met wie de werknemers contact kunnen opnemen wanneer dat nodig is.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten metaalproductieprocessen

  Metaalprocessen verbonden aan de verschillende soorten metaal, zoals gietprocessen, warmtebehandelingsprocessen, herstelprocessen en andere metaalproductieprocessen.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

Vaardigheden

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Productieplannen communiceren

  Aan alle niveaus productieplannen communiceren op een wijze dat de doelstellingen, processen en vereisten duidelijk zijn. Ervoor zorgen dat informatie wordt doorgegeven aan alle personen die bij het proces betrokken zijn, aangenomen dat zij verantwoordelijk zijn voor het algehele succes.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Werksfeer van continue verbetering creëren

  Werken met managementpraktijken zoals continue verbetering, preventief onderhoud. Aandacht besteden aan probleemoplossing en principes van teamwerk.

 • Communicatie binnen een team coördineren

  Verzamelen van contactinformatie voor alle teamleden en beslissen over de wijze van communicatie.

 • Correcte etikettering van goederen waarborgen

  Ervoor zorgen dat goederen met betrekking tot het product worden geëtiketteerd met alle nodige etiketteringsinformatie (bijv. juridische, technologische, gevaarlijke en andere). Ervoor zorgen dat de etiketten voldoen aan de wettelijke voorschriften en de voorschriften naleven.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole

  Gegevens bijhouden van fouten, interventies en onregelmatigheden met betrekking tot een machine met het oog op kwaliteitscontrole.

 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet

  Ervoor zorgen dat afgewerkte producten aan de specificaties van het bedrijf voldoen of overschrijden.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Productieontwikkelingen controleren

  De parameters controleren om de productie, de ontwikkelingen en de kosten binnen uw controlegebied in de gaten te houden.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Afdelingsschema aan medewerkers geven

  Medewerkers door pauzes en lunches leiden, werk plannen, zich houden aan de aan de afdeling toegewezen werkuren.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Risico’s op de werkplek identificeren

  Uitvoeren van audits en inspecties voor de veiligheid van de werkplekken en de werkuitrusting. Ervoor zorgen dat deze aan de veiligheidsvoorschriften voldoen en gevaren en risico’s identificeren.

 • Personeelscapaciteit analyseren

  Evalueren en identificeren van personeelstekorten in kwantiteit, vaardigheden, prestatie-inkomsten en overschotten.

Optionele kennis en vaardigheden

ehbo transportband controleren afgekeurde producten beheren imperfecties in metaal ontdekken grond- en hulpstoffen beheren personeel aanwerven werknemers opleiden technische middelen raadplegen samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole verantwoordelijkheid tonen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden reparatiegegevens opschrijven machines voor metaalproductie bedienen machines vervangen kwaliteit van producten controleren proefdraaien zorgen voor naleving van de milieuwetgeving uitvoertransportactiviteiten coördineren statistische methoden bij procescontrole toepassen advies geven aan technici goederen bestellen kwaliteitsnormen voor productie controleren verwerking van ferrometalen planlezen

Source: Sisyphus ODB