Beroep leidinggevende precisiemechanica

Leidinggevenden precisiemechanica houden toezicht op en geven opleidingen en leiding aan werknemers die complexe onderdelen van kleine machines, zoals meet- of regelmechanismen, in elkaar zetten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Fijnmechanica

  Precisie- of fijnmechanica is een vakgebied binnen de werktuigbouw dat zich richt op het ontwerpen en ontwikkelen van kleinere precisiemachines.

 • Micromechanica

  Het ontwerp en de productie van micromechanismen. Micromechanismen combineren mechanische en elektrische componenten in één enkel apparaat met een diameter van minder dan 1 mm.

Vaardigheden

 • Problemen doorgeven aan ervaren collega’s

  Ervaren collega’s informeren en feedback geven in geval van problemen of afwijkingen.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet

  Ervoor zorgen dat afgewerkte producten aan de specificaties van het bedrijf voldoen of overschrijden.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Over productieresultaten rapporteren

  Rapporteren over de productie aan de hiërarchie. Vermelden van een specifieke reeks parameters, zoals de geproduceerde hoeveelheid en het tijdschema en eventuele problemen of onverwachte gebeurtenissen.

 • Toezien op de productievoorwaarden

  Toezicht houden op de productieprocessen en alle middelen voorbereiden die nodig zijn om een efficiënte en continue productiestroom in stand te houden.

 • Communicatie binnen een team coördineren

  Verzamelen van contactinformatie voor alle teamleden en beslissen over de wijze van communicatie.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Toezicht houden op montagewerkzaamheden

  Het geven van technische instructies aan bandwerkers en het controleren van de vooruitgang die zij boeken om aan de kwaliteitsnormen te voldoen en om na te gaan of de in het productieplan vastgestelde doelstellingen zijn bereikt.

 • Behoefte aan technische middelen analyseren

  Een lijst van de benodigde middelen en apparatuur op basis van de technische behoeften van de productie bepalen en opmaken.

Optionele kennis en vaardigheden

technische communicatievaardigheden toepassen samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole toezicht houden op de logistiek van eindproducten producteigenschappen demonstreren passende beschermende uitrusting dragen de bediening van een machine installeren regulier onderhoud van machines programmeren kwaliteitsnormen voor productie controleren inspecties uitvoeren inspectierapporten schrijven elektronica advies geven aan technici werknemers opleiden precisiemeetinstrumenten hanteren risico’s op de werkplek identificeren toezicht houden op kwaliteitscontroles precisie-instrumenten gebruiken werk van werknemers beoordelen materiële middelen controleren

Source: Sisyphus ODB