Beroep lichtmatroos

Lichtmatrozen hebben de laagste rang van het dekpersoneel van een zeeschip. Zij vormen de belangrijkste arbeidskrachten aan boord van een schip dat zij in de vaart helpen houden. Zij staan onder toezicht van de kapitein en de machinist, en kunnen instructies krijgen van iedere persoon die hoger in de hiërarchie staat.

Lichtmatroos: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen

  Theoretische en praktische kennis verwerven van de in de schepen gebruikte veiligheidsuitrusting, omvattende voorzieningen zoals reddingsboten, reddingsboeien, spatdeuren, branddeuren, sprinklerinstallaties, enz. Uitrusting bedienen tijdens noodsituaties.

 • Fysieke onderdelen van schepen

  Gedetailleerde kennis van de verschillende fysieke onderdelen van schepen. Deze onderhouden en verzorgen om optimaal functioneren te waarborgen.

 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

  De internationaal overeengekomen reeks veiligheidsprocedures, soorten apparatuur en communicatieprotocollen die worden gebruikt om de veiligheid te vergroten en het gemakkelijker te maken om noodlijdende schepen, boten en vliegtuigen te redden.

 • Soorten zeeschepen

  Beschikken over kennis van een grote verscheidenheid aan zeeschepen en hun eigenschappen en specificaties. Met deze kennis waarborgen dat bij hun levering rekening wordt gehouden met alle veiligheids-, technische en onderhoudsmaatregelen.

 • Beginselen van het stuwen van vracht

  Inzicht in de beginselen van het stuwen van vracht. Inzicht in de procedures volgens welke containers efficiënt geladen en gelost dienen te worden, rekening houdend met de zwaartekracht tijdens het transport.

Vaardigheden

 • Veiligheids- en nooduitrusting van vaartuigen onderhouden

  Onderhouden en inspecteren van alle veiligheids- en nooduitrusting zoals reddingsvesten, opblaasbare reddingsvlotten, fakkels, EPIRB, EHBO-kits, AED, skiff noodpakketten, zaklantaarns en handradio's. Ervoor zorgen dat de veiligheidsuitrusting is geordend, beschikbaar is voor noodgevallen en indien nodig wordt aangevuld. Registratie van de controle van de apparatuur in de desbetreffende logboeken.

 • Touwen onderhouden

  Knopen en splits in touwen onderhouden.

 • Machinekamers van vaartuigen onderhouden

  De motoren en machinekameruitrusting van een vaartuig onderhouden. Voorafgaande controles verrichten vóór het vertrek en regelmatige controles uitvoeren tijdens de reis.

 • Op uitkijk staan tijdens maritieme operaties

  De wacht houden tijdens maritieme operaties om te anticiperen op gebeurtenissen en mogelijke gevaren.

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Omgaan met stressvolle situaties op de werkplek door adequate procedures te volgen, rustig en effectief te communiceren en nuchter te blijven bij het nemen van beslissingen.

 • Vracht op schepen laden

  Vracht lossen en laden op schepen. Het houden van toezicht op het laden en lossen van vracht.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Schepen reinigen

  Vuil verwijderen van het schip door het dek en andere zones te vegen, te boenen en te wassen.

 • Vracht op schepen vastmaken

  De vracht van het schip vastmaken met behulp van touwen of andere apparatuur.

 • Glimmende delen van schepen onderhouden

  De glimmende delen van schepen en boten onderhouden door ze schoon te maken, te polijsten en te schilderen; afval verwijderen en beschadigde apparatuur herstellen.

 • Schepen vastmaken met touw

  Gebruiken van touw om het schip bij aankomst of voor vertrek vast en los te maken.

 • Helpen bij watergebaseerde navigatie

  Ervoor zorgen dat er actuele grafieken en nautische publicaties aanwezig zijn aan boord van het schip. Informatiebladen, reisverslagen, doortochtplannen en positierapporten opstellen.

 • Omgaan met vracht

  De mechanische elementen bij het laden en lossen van goederen en voorraden veilig beheren. Stouwen en losmaken van producten volgens instructies.

 • Vaartuigen losmaken

  Volgen van standaardprocedures voor het losmaken van vaartuigen. De communicatie tussen het schip en de wal beheren.

 • Reddingsmiddelen gebruiken

  Gebruiken van reddingsmiddelen en hun tewaterlatingsmiddelen en -voorzieningen. Bedienen van levensreddende instrumenten zoals radio-reddingsmiddelen, EPIRB's voor satellieten, SART's, dompelpakken en thermische beschermingsmiddelen.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Maritiem Engels gebruiken

  Communiceren in het Engels en daarbij de taal gebruiken die in de praktijk aan boord van schepen, in havens en elders in de scheepvaartketen wordt gebruikt.

 • Vaartuigen aanmeren

  Standaardprocedures voor het aanmeren van schepen volgen. Beheren van de communicatie tussen het schip en de wal.

Optionele kennis en vaardigheden

handmatige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren betrouwbaar handelen mondelinge instructies volgen zelfvertrouwen tonen verschillende communicatiekanalen gebruiken in een watertransportteam werken schriftelijke instructies volgen

Source: Sisyphus ODB