Beroep lichtontwerper

Lichtontwerpers ontwikkelen een concept voor het verlichtingsontwerp voor een performance en houden toezicht op de uitvoering ervan. Hun werk is gebaseerd op onderzoek en artistieke visie. Hun ontwerp wordt beïnvloed door en is van invloed op andere ontwerpen en moet daarmee in overeenstemming zijn en met de algemene artistieke visie. Daarom werken de ontwerpers nauw samen met artistiek directeuren, operatoren en het artistiek team. Tijdens de repetities en de uitvoering coachen zij de operatoren ten behoeve van een optimale timing en uitvoering. De lichtontwerpers ontwikkelen de lichtpercelen, de cue-sheets en andere documentatie ter ondersteuning van de operatoren en het productieteam. Lichtontwerpers werken soms ook als zelfstandige artiesten en creëren lichtkunst buiten het kader van een performance.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Nieuwe ideeën onderzoeken

  Grondig onderzoek naar informatie om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen om een specifieke productie te ontwerpen.

 • Ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken

  Bijwerken van de resultaten van het ontwerp op basis van de waarneming van het zichtbare beeld tijdens de repetities, met name wanneer de verschillende modellen en de actie zijn geïntegreerd.

 • Verbeteringen voorstellen voor artistieke producties

  Beoordelen van eerdere artistieke activiteiten met het oog op het verbeteren van toekomstige projecten.

 • Sociologische tendensen observeren

  Sociologische trends en bewegingen in de samenleving identificeren en onderzoeken.

 • Ontwerpconcepten ontwikkelen

  Informatie zoeken om nieuwe ideeën en concepten voor het ontwerp van een specifieke productie te ontwikkelen. Scripts lezen en regisseurs en andere productiemedewerkers raadplegen om ontwerpconcepten te ontwikkelen en producties te plannen.

 • Podiumverlichting afstellen

  Podiumverlichting scherpstellen, richten, aanpassen en afstellen, ofwel alleen ofwel in groep met u als leidinggevende. Afstemmen met het team om de optimale verlichting te bepalen.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Voorstellingsruimte opmeten

  De voorstellingsruimte opmeten om de benodigde hoeveelheid verlichtingsapparatuur te berekenen en te berekenen waar deze te plaatsen.

 • Ontwikkelingen in technologie die gebruikt wordt in het ontwerp opvolgen

  Recente ontwikkelingen op het gebied van technologie en materialen die in de sector van de podiumkunsten en events worden gebruikt in kaart te brengen en onderzoeken, teneinde een actuele technische achtergrond voor het persoonlijke ontwerp van het werk te creëren.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden

  Een bestaand ontwerp aanpassen aan gewijzigde omstandigheden en ervoor zorgen dat de artistieke kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp weerspiegeld wordt in het eindresultaat.

 • Personeel coachen om een voorstelling te leiden

  Instructies geven aan alle teamleden over de wijze waarop zij de voorstelling moeten uitvoeren.

 • Artistiek concept analyseren gebaseerd op acties op het podium

  Analyseren van het artistieke concept, de vorm en de structuur van een live-prestatie op basis van waarnemingen tijdens repetities of improvisatie. Een gestructureerde basis creëren voor het ontwerpproces van een specifieke productie.

 • Partituren analyseren

  De partituren, vorm, thema's en structuur van een muziekstuk analyseren.

 • Scenografie analyseren

  De selectie en verdeling van materiële elementen op het podium analyseren.

 • Energiebehoeften beoordelen

  De stroomvoorziening voor verschillende gebieden voorbereiden en deze beheren.

 • Toezien op het programmeren van lichtstanden

  Toezien dat voldoende lichtstanden correct worden ingevoerd in de lichtstuurtafel. Niveaus, posities, omschakelingen enz. inzetten.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Haalbaarheid controleren

  Een artistiek plan interpreteren en nagaan of het beschreven ontwerp kan worden uitgevoerd.

 • Gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen

  Gedetailleerde ontwerpvoorstellen voor een specifieke productie opstellen en presenteren voor een gemengde groep mensen, waaronder technisch, artistiek en leidinggevend personeel.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • In samenwerking ontwerpideeën ontwikkelen

  Ontwerpideeën delen en ontwikkelen met het artistieke team. Zelfstandig en met anderen nieuwe ideeën conceptualiseren. Uw idee presenteren, feedback krijgen en hier rekening mee houden. Ervoor zorgen dat het ontwerp past bij het werk van andere ontwerpers.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Belichtingsplan opstellen

  Technische tekeningen en documentatie maken binnen de verlichtingsafdeling.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

Optionele kennis en vaardigheden

documentatie leveren verlichtingsapparatuur afstellen verlichting installeren veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen behoefte aan technische middelen analyseren wetgeving inzake auteursrecht budget bijwerken persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken middelen voor artistieke producties organiseren artistiek plan aanpassen aan locatie arbeidswetgeving status van belichting met automatische lichten plannen eigen werkwijze documenteren team leiden status van belichting plannen persoonlijke administratie bijhouden lichtborden opzetten bedieningspanelen voor belichting bedienen werken met aandacht voor de eigen veiligheid artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen artistieke producties beschrijven

Source: Sisyphus ODB