Beroep lichttechnicus

Lichttechnici doen de opstelling, voorbereiding, controle en onderhoud van de apparatuur om de optimale verlichtingskwaliteit te bieden voor live performances en films. Zij werken samen met de road crew om verlichtingsapparatuur en -instrumenten te lossen, op te zetten en te bedienen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Podiumverlichting afstellen

  Podiumverlichting scherpstellen, richten, aanpassen en afstellen, ofwel alleen ofwel in groep met u als leidinggevende. Afstemmen met het team om de optimale verlichting te bepalen.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Belichting installeren

  Het opzetten, verbinden en testen van verlichtingsapparatuur voor een live optreden.

 • Belichtingsplan opstellen

  Technische tekeningen en documentatie maken binnen de verlichtingsafdeling.

 • Elektronische uitrusting verpakken

  Veilig verpakken van gevoelige elektronische apparatuur voor opslag en vervoer.

 • Dimmers onderhouden

  Controleren en bedienen van dimapparatuur. De nodige maatregelen treffen als de apparatuur defect is, het defect zelf corrigeren of het doorsturen naar een gespecialiseerde reparatiedienst.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Spots monteren

  Monteren, aansluiten, testen en demonteren van de verlichting.

 • Technische problemen bij belichtingsapparatuur voorkomen

  Inspelen op eventuele technische problemen met belichtingsapparatuur.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Verlichtingsapparatuur bedienen

  Belichtingsapparatuur bedienen die gebruikt wordt tijdens de productie van films, commercials, animaties en andere visuele producties om een sfeer met licht te creëren.

 • Elektronische apparatuur afbouwen

  Verschillende soorten elektronische apparatuur na gebruik veilig verwijderen en opbergen.

 • Energiebehoeften beoordelen

  De stroomvoorziening voor verschillende gebieden voorbereiden en deze beheren.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Dimmers bedienen

  Dimmerapparatuur (met stekker en contactdoos) opzetten, verbinden en bedienen in een omgeving waar live optredens plaatsvinden.

 • Veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het voorzien van tijdelijke elektriciteitsdistributie. Een installatie inschakelen en meten.

 • Belichtingsmateriaal onderhouden

  Controleren, onderhouden en repareren van elektrische, mechanische en optische belichtingselementen.

 • Controlesignalen verdelen

  De controlesignalen verdelen tussen lichtborden, dimmers en andere verlichtingsapparatuur. De controlesystemen kunnen hetzij DMX, hetzij op basis van een netwerk werken.

 • Voorzien in energiedistributie

  Voorzien van energiedistributie voor licht-, podium-, geluid-, video- en opnamedoeleinden.

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Voorstelling verlichten

  Een show verlichten op basis van concrete productiebehoeften.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Belichtingsapparatuur afstellen

  Afstellen van reeds geïnstalleerde conventionele belichtingsapparatuur, gebaseerd op aanwijzingen en informatie van iemand op de vloer.

Optionele kennis en vaardigheden

klant raad geven over technische mogelijkheden persoonlijke administratie bijhouden artistieke producties beschrijven materiële middelen controleren volgspots bedienen oplossingen voor problemen creëren eigen werkwijze documenteren artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen lichtborden opzetten automatische lichten monteren elektrische apparatuur onderhouden generatoren opzetten belichtingsplannen lezen instructies van de artistiek regisseur volgen kunstlicht creëren artistiek plan aanpassen aan locatie bedieningspanelen voor belichting bedienen persoonlijke regiestijlen overleggen met de regisseur van een productie automatische belichting onderhouden overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie elektriciteit behoefte aan technische middelen analyseren artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen voorraad verbruiksgoederen beheren een professioneel netwerk ontwikkelen volgspots opzetten tekenen voor een geïnstalleerd systeem technische documentatie gebruiken op de hoogte blijven van trends systeemindeling voor een productie onderhouden voorraad van technische middelen beheren werken met de cinematograaf eerste hulp uitvoeren bij brand cinematografie zichzelf promoten

Source: Sisyphus ODB