Beroep Lid operationele luchtstrijdkrachten

Een lid van de operationele luchtstrijdkrachten biedt bescherming aan het territorium maar ook andere belangen van hun land, waarbij ze gebruik maken van luchtvoertuigen. Hij bestuurt en onderhoudt het luchtvoertuig. Daarnaast maakt hij gebruik van communicatie- en signaleringsappartuur. Hij bewaakt militaire of andere gebouwen. Hij traint en oefent met verschillende militaire uitrustingen en tactieken. Een lid van de operationele luchtstrijdkrachten vliegt met het luchtvoertuig om troepen, wapens en voorraden te vervoeren. Daarnaast kan hij uit zijn luchtvoertuig parachuteren wanneer hij troepen vervoert. Ook voert hij patrouilles uit in gebieden waar mogelijk militaire activiteiten zijn, of gaat hij op scoutingsmissies om te kijken waar de vijand zich bevindt. Tenslotte rapporteert hij aan zijn leidinggevende over zijn uitgevoerde missies en over situaties waarin de militaire code is gebroken.

Lid operationele luchtstrijdkrachten: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Taken lid operationele luchtstrijdkrachten

 • Bieden van bescherming aan alle belangen van het land waar ze in dienst zijn.
 • Besturen en onderhouden van wapens, elektronische systemen en sensoren in het luchtvoertuig.
 • Gebruik maken van communicatie- en signaleringsapparatuur.
 • Bewaken van militaire of andere gebouwen.
 • Trainen en oefenen met verschillende militaire uitrustingen en tactieken.
 • Vervoeren van troepen, wapens en voorraden.
 • Parachuteren uit zijn luchtvoertuig terwijl hij wapens en bevoorrading draagt.
 • Uitvoeren van patrouilles in gebieden waar mogelijk militaire activiteiten plaatsvinden.
 • Uitvoeren van scoutingsmissies om de vijand te lokaliseren.
 • Rapporteren aan leidinggevende over resultaten van zijn missies en situaties waarin de militaire code is gebroken.

Gerelateerde beroepen strijdkrachten

 • Leider militaire operaties
 • Matroos bij operationele strijdkrachten
 • Militair of matroos special forces
 • Officier strijdkrachten
 • Onderofficier strijdkrachten
 • Soldaat bij operationele strijdkrachten
 • Specialist militaire wapens

Source: Sisyphus ODB