Beroep life coach

Life coaches helpen cliënten duidelijke doelstellingen voor hun persoonlijke ontwikkeling vast te stellen en hun doelstellingen en persoonlijke visie te verwezenlijken. Zij bieden advies en begeleiding en stellen voortgangsverslagen op om de prestaties van hun cliënten te kunnen volgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Sociale competenties tonen

  Vermogen om effectief met andere mensen om te gaan.

 • Problemen analyseren met het oog op kansen

  In kaart brengen van en anticiperen op problemen om een gedragslijn te kiezen, passende oplossingen aan te reiken of zelfs mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in kaart te brengen.

 • Adviestechnieken gebruiken

  Klanten bij verschillende persoonlijke of professionele aangelegenheden adviseren.

 • Klanten begeleiden

  Klanten helpen en begeleiden om hun persoonlijke, sociale of psychologische problemen te overwinnen.

 • Cliënten beslissingen helpen maken tijdens begeleidingssessies

  Klanten aanmoedigen om hun eigen beslissingen met betrekking tot hun problemen of innerlijke conflicten door verwarring te verminderen en klanten in staat stellen hun eigen conclusies te trekken, zonder enige vertekening.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Voortgang van cliënten beoordelen

  De resultaten van de cliënten bijhouden door verslag uit te brengen over hun voortgang. Controleren of de doelstellingen worden bereikt en of er hindernissen of tegenslagen overwonnen werden. Zo niet, met cliënten overleggen over hun kwesties en het aanbieden van nieuwe benaderingen.

 • Klanten coachen

  Klanten actief helpen om hun kracht en vertrouwen te vergroten. Cursussen en workshops voorstellen of ze zelf coachen.

 • Advies geven over persoonlijke aangelegenheden

  Mensen advies geven over liefdes- en huwelijkskwesties, zakelijke kansen en werkmogelijkheden, gezondheid of andere persoonlijke aspecten.

 • Klanten helpen bij persoonlijke ontwikkeling

  Klanten helpen bepalen wat zij met hun leven willen doen en helpen bij het vaststellen van persoonlijke en professionele doelen, door prioriteiten te stellen en plannen te maken voor de stappen die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

Optionele kennis en vaardigheden

communicatievaardigheden leren aan klanten zichzelf promoten constructieve kritiek geven toegang tot de arbeidsmarkt faciliteren opleidingsbehoeften identificeren klein tot middelgroot bedrijf beheren retoriek loopbaanbegeleiding bieden afspraken beheren persoonlijkheid beoordelen lezingen geven verschillende communicatiekanalen gebruiken persoonlijke administratie bijhouden professionele administratie bijhouden een professioneel netwerk ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB