Beroep locatiemanager

De locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het vinden van filmplaatsen buiten de studio en alle logistiek die dit omvat. Zij onderhandelen over het gebruik van de locatie en beheren en onderhouden de locatie tijdens het filmen. Locatiemanagers beheren de veiligheid en beveiliging van het filmpersoneel ter plaatse.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Zorgen voor vergunningen

  Zorgen voor vergunningen voor het opnemen van een film op locatie. Overleg plegen met eigenaars en lokale autoriteiten.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Over prijzen onderhandelen

  Een overeenkomst over de prijs van de aangeboden producten of diensten regelen.

 • Overleggen met de regisseur van een productie

  Met de regisseur, de producer en de klanten overleg plegen tijdens het productie- en het post-productieproces.

 • Logistieke behoeftes analyseren

  Analyseren van de logistieke behoeften van alle verschillende diensten op organisatorisch niveau.

 • Logistiek van locaties beheren

  Ervoor zorgen dat cast, crew en apparatuur de locatie op tijd en op een georganiseerde manier bereiken. Catering, stroombronnen, parkeergelegen, enz. voorzien.

 • Routebeschrijvingen voorbereiden

  De verschillende routes naar de filmlocaties verkennen. Aantekeningen maken. Gedetailleerde aanwijzingen opstellen voor cast en crew. Bewegwijzering maken.

 • Zoeken naar een geschikte locatie

  Zoeken naar locaties die geschikt zijn voor film- of fotoshoots.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Werken met het preproductieteam

  Met het pre-productieteam overleggen over verwachtingen, vereisten, budget, enz.

 • Toezicht houden op het onderhoud van het terrein

  Toezicht houden op de reiniging en het onderhoud van een specifieke locatie om ervoor te zorgen dat het geschikt is voor het beoogde doel.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Voorraad verbruiksgoederen beheren

  De goederenvoorraad beheren en opvolgen om ervoor te zorgen dat de eisen en termijnen voor de productie te allen tijde kunnen worden nageleefd.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

Optionele kennis en vaardigheden

cinematografie verlichtingstechniek opnameschema's voor films opmaken gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen fotografische storyboards maken filmproductieproces fotografie werken met de cinematograaf werken met de belichtingsploeg werken met de cameraploeg persoonlijke regiestijlen

Source: Sisyphus ODB