Beroep logistiek coördinator goederenvervoer per spoor

Logistiek coördinatoren goederenvervoer per spoor beheren de verzendingen per spoor, inclusief of exclusief andere vervoerswijzen. Zij coördineren de tijdige toewijzing van vervoermiddelen en uitrusting en zorgen voor een tijdige levering. Zij ontwerpen en onderhouden efficiënte toeleveringsketens voor klanten en verladers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Multimodale vervoerslogistiek

  Logistiek en multimodaal vervoer zien als planning en beheersing van het verkeer van goederen of personen en alle daarmee samenhangende logistieke ondersteuningsactiviteiten.

 • Markten voor vervoerswijzen

  Op de hoogte zijn van de verschillende vervoerswijzen en hun marktkansen in Europa.

Vaardigheden

 • Vervoerskosten analyseren

  Transportkosten, serviceniveau en beschikbaarheid van uitrusting identificeren en analyseren; advies geven en preventieve/correctieve maatregelen toepassen.

 • Omgaan met verzendingsrisico’s

  Omgaan met risicovolle of gevaarlijke ladingen; ervoor zorgen dat iedere verzending op passende wijze wordt uitgevoerd; gewicht van de lading berekenen; ervoor zorgen dat de kranen op juiste wijze worden geplaatst; controleren dat de containers in de verzending passen.

 • Betalingen voor zendingen opvolgen

  De voortgang van de betalingen voor de verzending van producten opvolgen.

 • Zendingen volgen

  Alle verzendingen traceren en volgen op dagelijkse basis door gebruik te maken van informatie uit volgsystemen en klanten proactief op de hoogte te brengen van de status van hun verzending.

 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven

  De veiligheidsprocedures en de EU-regelgeving bevorderen en handhaven om ervoor te zorgen dat de veiligheid op het spoor over het algemeen in stand wordt gehouden en voortdurend wordt verbeterd, rekening houdend met de ontwikkeling van de Europese wetgeving.

 • Verzenddocumentatie behandelen

  Controleren van rekeningen, inkooporders en andere documentatie om de correcte verzending van goederen te controleren.

 • Transportbeheerconcepten toepassen

  Toepassen van concepten voor het beheer in de vervoerssector om de transportprocessen te verbeteren, afval te verminderen, de efficiëntie te verhogen en de planning te verbeteren.

 • Rapporten voor vrachtvervoer opstellen

  Rapporten over vrachtvervoer opstellen en indienen. Gedetailleerde informatie over vrachtcondities en vrachtafhandeling opnemen; indien nodig problemen melden.

 • Zendingsproblemen oplossen

  Zorgen voor oplossingen en schikkingen voor alle kwesties in verband met de verzending van producten.

 • In een logistiek team werken

  Het vermogen om met vertrouwen te werken binnen een logistiek team, waarbij elk lid van het team een rol vervult die is ontworpen om de efficiëntie van het geheel te verhogen.

 • Zendingen op tijd voorbereiden

  Producten voorbereiden voor verzending zoals gepland.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Verzendsites volgen

  De verschillende verzendplaatsen waar de pakketten aankomen volgen om een efficiënt distributiesysteem en tracking systeem op tijd voor klanten in stand te houden.

 • Spoorcommunicatiesystemen bedienen

  Spoorcommunicatiesystemen bedienen, mededelingen doen via het omroepsysteem of communiceren met de centrale treinadministratie.

 • Onderhandelen over logistieke diensten

  Een overeenkomst bereiken over de planning en controle van het vervoer van goederen en alle daarmee samenhangende logistieke ondersteuningsactiviteiten, zonder de eigen of andere doelstellingen uit het oog te verliezen.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake vrachten

  Zorgen voor naleving van de regelgeving, voorschriften en beleid inzake vrachten; vracht veilig en schadevrij houden; zorgen voor de veiligheid van personeelsleden die de lading hanteren.

 • Spoorwegveiligheidsnormen naleven

  Zorgen voor de naleving van de minimumveiligheidsnormen voor goederenwagons die worden geëxploiteerd door spoorwegondernemingen die onder de Europese wetgeving vallen.

Optionele kennis en vaardigheden

fysieke eigenschappen van spoorwegen zakenrelaties aangaan statistiek financiële zakelijke terminologie begrijpen financiële verslagen bijhouden

Source: Sisyphus ODB