Beroep Loods zeescheepvaart

Een loods zeescheepvaart houdt zich bezig met het adviseren van schippers en kapiteins bij het navigeren door een bepaald gebied. Zo helpt een loods zeescheepvaart schepen met het aanmeren in havens. Hij of zij gaat daartoe vaak aan boord van het schip net voor het aanmeren en adviseert de stuurman die eindverantwoordelijk is voor de besturing van het schip. Een loods zeescheepvaart zorgt er zo enerzijds voor dat het schip goed en veilig in de haven terecht komt en anderzijds dat de ruimte in de haven zo optimaal mogelijk wordt benut. Hiertoe is het van belang dat hij of zij kennis heeft van de diepte van het water, van de stromingen, waar weersomstandigheden van invloed zijn en van verschillende schepen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken loods zeescheepvaart

 • Het adviseren van kapiteins en schippers binnen de zeescheepvaart ten behoeve van het aanmeren in havens.
 • Kapiteins en schippers overtuigen om handelingen wel of niet te doen.
 • Er zorg voor dragen dat het schip goed en veilig in de haven komt.
 • De ruimte in een haven zo optimaal mogelijk benutten.
 • Kennis hebben van havens door te weten hoe diep het water is en waar de stromingen een probleem kunnen opleveren.
 • Weten waar weersomstandigheden van invloed kunnen zijn.
 • Kennis hebben van verschillende schepen omdat manoeuvreereigenschappen van een schip van invloed zijn op het aanmeren.

Gerelateerde beroepen verzending

 • Bediener stoommachine
 • Dekknecht
 • Dekofficier
 • Kapitein zeeschip
 • Medewerker bediening ferry, cruiseschip
 • Scheepsbevrachter, cargadoor
 • Scheepswerktuigbouwkundige
 • Schipper binnenvaart
 • Sleepbootmatroos
 • Specialist Securities Clearing

Source: Sisyphus ODB