Beroep loodsdienstcoördinator

Loodsdienstcoördinatoren coördineren de schepen die de haven binnenkomen of verlaten. Zij schrijven orders waarop de naam van het schip, de aanlegplaats, de sleepboot en de tijd van aankomst of vertrek zijn vermeld, en zij melden de loods de toekenning. Zij verkrijgen ontvangstbewijzen voor loodsen van de loods na de terugkeer van het schip. Loodsdienstcoördinatoren registreren ook bij ontvangst, met gebruikmaking van het tariefboek als richtlijn, de kosten van ontvangst, stellen verslagen over de activiteiten op, zoals het aantal uitgevoerde schepen, en houden registers bij van schepen die de haven binnenvaren, waarop de eigenaar, de naam van het schip, de waterverplaatsing, de agent en het land van registratie zijn vermeld.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Internationale tarieven

  Beschikken over kennis van internationale tarieven, belastingen of accijnzen die bij import of export moeten worden betaald voor bepaalde categorieën materialen.

 • Dokwerkzaamheden

  Beschikken over kennis van de activiteiten die plaatsvinden in dokken, in de eerste plaats die welke betrekking hebben op inkomende en uitgaande scheepsladingen. Beschikken over kennis van de logistieke activiteiten op het gebied van kranen, containers en ladingen.

 • Maritieme vervoerstechnologie

  Inzicht in de technologie van het zeevervoer en op de hoogte blijven van de laatste bevindingen op dit gebied. Toepassen van deze kennis bij de werkzaamheden en besluitvorming aan boord.

Vaardigheden

 • Scheepsdocumentatie controleren

  Scheepsdocumentatie controleren met betrekking tot vergunningen voor vrachtverzending, informatie over de volksgezondheid, bemanningsleden en activiteiten en andere na te leven voorschriften.

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Nauwkeurige informatie geven over waterwegen

  Schippers en kapiteins nauwkeurige en tijdige informatie geven over alle scheepsbewegingen en hen dienovereenkomstig relevante rivier- en zee-informatie verstrekken.

 • Documentatie voor internationale zendingen klaarmaken

  Begrijpen hoe officiële documenten voor de internationale scheepvaart moeten worden klaargemaakt en verwerkt.

 • Dokverslagen schrijven

  Het schrijven en beheren van de havenregisters, waarin alle informatie over schepen die de dokken invaren en verlaten zijn, is geregistreerd. Zorgen voor het verzamelen en de betrouwbaarheid van de in de registers weergegeven informatie.

 • Contacten onderhouden tussen de klant en verschillende vervoersdiensten

  Dienen als tussenpersoon tussen de klant en verschillende transportdiensten.

 • Schepen naar dokken leiden

  Een schip veilig geleiden naar een dok en het verankeren.

 • Tonnage van schepen meten

  Schepen meten om de laadruimte en de opslagcapaciteit te bepalen.

 • Contacten onderhouden met havengebruikers

  Communiceren en samenwerken met havengebruikers zoals verladers, vrachtklanten en havenbeheerders.

 • Geldigheid van scheepscertificaten controleren

  De geldigheid van het scheepscertificaat en andere officiële documenten die aan boord moeten worden vervoerd controleren en bewaken. Kennis en bekwaamheid om de geldigheid te verzekeren van certificaten en andere documenten die zich aan boord moeten bevinden.

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende communicatiekanalen gebruiken beschikken over computervaardigheden verzekeren dat de inhoud van zendingen overeenkomt met de zendingsdocumentatie maritieme telecommunicatie verdragen van de internationale maritieme organisatie schepen toewijzen aan scheepsroutes betrouwbaar handelen

Source: Sisyphus ODB