Beroep luchthaveninspecteur

Luchthaveninspecteurs inspecteren de gevolgde procedures op het gebied van onderhoud, luchtvaartnavigatiehulpmiddelen, luchtverkeersleiding en communicatieapparatuur. Zij controleren de naleving van de ICAO-, EU-, nationale en milieuvoorschriften.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Vertrouwelijkheid van informatie

  De mechanismen en voorschriften die selectieve toegangscontrole mogelijk maken en garanderen dat alleen geautoriseerde partijen (mensen, processen, systemen en apparaten) toegang hebben tot gegevens, de manier om te voldoen aan vertrouwelijke informatie en de risico’s van niet-naleving.

 • Luchtvaartnormen en aanbevolen praktijken

  Kennis hebben van de officiële normen en aanbevolen praktijken van de ICAO die zijn ontworpen om bij te dragen aan het risicobeheer voor de luchtvaartveiligheid om het aantal ongevallen en incidenten in de luchtvaart te verminderen.

 • Procedures verbonden aan verschillende luchtvaartnavigatiegebieden

  Kennis van relevante informatie over verschillende luchtvaartnavigatiegebieden, met inbegrip van de beschikbaarheid van luchtvaartnavigatievoorzieningen en -diensten en de daaraan verbonden procedures, evenals van algemene luchtvaartnavigatieprocedures.

 • Inhoud van luchtwaardigheidsrichtlijnen

  Over uitgebreide kennis beschikken van alle luchtwaardigheidsrichtlijnen, zoals dienstbulletins en soortgelijke documenten met betrekking tot het luchtvaartuig en de uitrusting.

Vaardigheden

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

 • Luchtvaartcontroles uitvoeren

  Inspecties en audits uitvoeren om de luchtwaardigheid van luchtvaartgerelateerde activiteiten en de prestaties van ingenieurs en technici te beoordelen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Regelmatig luchtvaartonderzoek uitvoeren

  Regelmatig onderzoek uitvoeren om op de hoogte te blijven van de veiligheidsnormen en -procedures in de luchtvaart. Nieuwe technologieën en materialen onderzoeken die de efficiëntie van de dienstverlening kunnen verbeteren.

 • Implementatie van veiligheidsprocedures beoordelen

  Onderzoeken en evalueren of er veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en naar behoren zijn geïmplementeerd.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Documentatie van vliegtuigen controleren

  Documentatie van vliegtuigen controleren met betrekking tot onderhoud en luchtwaardigheid.

 • Kwaliteitscontroles op brandstofoperaties uitvoeren

  Het verkrijgen en visueel inspecteren van brandstofmonsters, onderzoek van het water van de brandstoftank, de temperatuur en de brandstofniveaus om de hoogste kwaliteit van de handelingen te garanderen.

 • Bepalingen inzake opslag van brandstoffen handhaven

  Bepalingen inzake opslag van brandstoffen handhaven, in overeenstemming met overheids- en milieubeleid en -voorschriften.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Financiële controlerapporten opstellen

  Informatie over de bevindingen van de audit van de financiële staten en het financieel beheer samenstellen om verslagen op te stellen, verbeteringsmogelijkheden aan te geven en de beheerbaarheid ervan te bevestigen.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Luchtwaardigheidscertificering controleren

  Luchtwaardigheidscertificeringen controleren en ervoor zorgen dat ze worden uitgevoerd door personen die naar behoren geautoriseerd zijn en dat de uitgevoerde certificeringen bedoeld zijn om te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke luchtwaardigheidsvoorschriften.

 • Vergunningen verstrekken

  Vergunningen verstrekken voor aankomende luchtshows en ongebruikelijke of experimentele luchtvaartactiviteiten. Een uitputtende lijst van voorwaarden en beperkingen opstellen.

 • Auditwerkzaamheden voorbereiden

  Een auditplan opstellen, met inbegrip van zowel de pre-audits als de certificeringsaudits. Communiceren met de verschillende processen om de verbeteracties uit te voeren die tot certificering leiden.

Optionele kennis en vaardigheden

vliegbekwaamheidstesten afnemen ongevallen met vliegtuigen onderzoeken wetenschappelijke meetapparatuur bedienen werkomgeving op luchthavens vliegtuiguitrusting en faciliteiten voor opleidingsdoeleinden voorbereiden in een luchtvaartteam werken

Source: Sisyphus ODB