Beroep luchtvaartinformatie-expert

Luchtvaartinformatie-experts leveren met behulp van technologische middelen hoogwaardige diensten op het gebied van luchtvaartinformatiebeheer. Zij bieden ondersteuning aan senior luchtvaartinformatie-experts en beoordelen veranderingen in luchtvaartinformatie die een invloed hebben op kaarten en andere producten. Zij verstrekken luchtvaartgegevens die door operationele groepen en systemen van luchtvaartmaatschappijen worden gevraagd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

Vaardigheden

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Verbeterde aeronautische informatiebeheersystemen testen

  De functionaliteit van systemen testen voordat ze worden uitgebracht; potentiële effecten testen en het eindresultaat voorspellen.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Gegevens voor navigatiepublicaties verzamelen

  Gegevens voor navigatiepublicaties verzamelen; authentieke en geldige verzamelen en verwerken.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Klantgericht zijn

  Houding die de klant in alle gevallen centraal stelt.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Luchtvaartinformatiebeheersystemen up-to-date houden

  Luchtvaartinformatiebeheersystemen zoals luchtvaartdatasets, grafieken en publicaties up-to-date houden.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Nazorgdiensten aan klanten bieden

  Registreren, opvolgen en oplossen van en reageren op klantverzoeken, klachten en after-sales services.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Zorgen voor de kwaliteit van diensten voor het beheer van luchtvaartgegevens

  Complexe taken uitvoeren en database-, desktop- en GIS-gerelateerde activiteiten op middelhoog en hoog niveau uitvoeren; kwaliteitsvolle luchtvaartgegevenssets en publicaties ontwikkelen.

 • Zorgen voor veiligheid bij internationaal luchtverkeer

  Communiceren met nationale en internationale agentschappen om maximale efficiëntie en veiligheid op het gebied van de luchtvaart te garanderen.

Optionele kennis en vaardigheden

luchtvaartmeteorologie zakelijk inzicht gebruiken marktonderzoek uitvoeren

Source: Sisyphus ODB