Beroep Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent

Een maatschappelijk werker, bijstandsconsulent biedt maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning aan personen die te maken hebben met een bijstandsuitkering. Hij of zij ondersteunt deze personen bij het oplossen en omgaan met hun (persoonlijke en sociale) problemen en onderzoekt de doelmatigheid en rechtmatigheid van uitkeringen. Een maatschappelijk werker, bijstandsconsulent werkt meestal vanuit een instelling op het gebied van gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening. Hij of zij werkt, vanwege de complexiteit van sommige problemen, samen met andere disciplines zoals (huis)artsen, psychologen en cultureel werkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken maatschappelijk werker, bijstandsconsulent

 • Met cliënt in gesprek gaan om de situatie en bijbehorende problemen in kaart te brengen en te beoordelen.
 • Analyseren van de situatie van de cliënt en diverse oplossingsrichtingen aandragen.
 • Onderzoeken van doelmatigheid en rechtmatigheid van uitkeringen.
 • Advies en bemiddeling bieden met als doel de cliënt te helpen om inzicht te krijgen in de situatie en vaardigheden te ontwikkelen om met de problemen om te kunnen gaan en ze op te kunnen lossen.
 • Zorg dragen voor benodigde doorverwijzingen op het gebied van bijstand.
 • Zich inzetten voor groepen die kampen met maatschappelijke problemen en programma's ontwikkelen ter voorkoming en behandeling hiervan.
 • Overleggen en beheren van het contact met betrokken zorgverleners, sociale dienstverleners en onderwijsinstellingen.
 • Zorgdragen voor een juiste administratieve afhandeling.
 • Zich houden aan voorgeschreven wetten en regels.
 • Ontwikkelingen binnen zijn of haar vakgebied bijhouden.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Source: Sisyphus ODB