Beroep Maatschappelijk werker leerplicht

Een maatschappelijk werker leerplicht biedt maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning. Hij of zij ondersteunt leerplichtige kinderen en hun omgeving bij het oplossen en omgaan met hun (persoonlijke en sociale) problemen gerelateerd aan voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim. Een maatschappelijk werker werkt meestal vanuit een instelling op het gebied van gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening. Hij of zij werkt, vanwege de complexiteit van sommige problemen, samen met andere disciplines zoals (huis)artsen, psychologen en cultureel werkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken maatschappelijk werker leerplicht

 • Met cliënt(en) in gesprek gaan om de situatie en bijbehorende problemen die leiden tot schoolverzuim/schoolverlaten in kaart te brengen en te beoordelen.
 • Analyseren van de situatie van de cliënt(en) en diverse oplossingsrichtingen aandragen.
 • Advies, bemiddeling en therapie bieden met als doel de cliënt(en) te helpen om inzicht te krijgen in de situatie en vaardigheden te ontwikkelen om met de problemen om te kunnen gaan en ze op te kunnen lossen.
 • Zorgdragen voor benodigde doorverwijzingen op het gebied van bijvoorbeeld psychische en medische zorg.
 • Onderzoeken vermoedens van mishandeling en verwaarlozing ter bescherming van kinderen.
 • Zich inzetten voor groepen die kampen met maatschappelijke problemen gerelateerd aan schoolverzuim en schoolverlaten en ontwikkelen van programma's ter voorkoming en behandeling hiervan.
 • Overleggen en beheren van het contact met betrokken zorgverleners, sociale dienstverleners en onderwijsinstellingen.
 • Zorgdragen voor een juiste administratieve afhandeling.
 • Zich houden aan voorgeschreven wetten en regels.
 • Bijhouden van ontwikkelingen binnen zijn of haar vakgebied.

Gerelateerde beroepen maatschappelijk werk

 • Activiteitenbegeleider gehandicapten
 • Activiteitenbegeleider ouderen
 • Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating
 • Gezinsouder
 • Maatschappelijk werker reclassering
 • Maatschappelijk werker verslaafden
 • Maatschappelijk werker volksgezondheid
 • Maatschappelijk werker voor geestelijke problemen of mishandeling
 • Maatschappelijk werker voor gezins-, kinder- of huwelijksproblemen
 • Maatschappelijk werker voor jongeren
 • Maatschappelijk werker, andere gebieden
 • Manager/directeur dienst voor maatschappelijk werk
 • Re-integratieconsulent
 • Sociaal-cultureel werkende

Source: Sisyphus ODB