Beroep Maatschappelijk werker verslaafden

Een maatschappelijk werker verslaafden biedt maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning. Hij of zij ondersteunt mensen die kampen met verslavingsproblematiek en helpt hen bij het oplossen en omgaan met hun (persoonlijke en sociale) problemen. Een maatschappelijk werker werkt meestal vanuit een instelling op het gebied van gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening. Hij of zij werkt, vanwege de complexiteit van sommige problemen, samen met andere disciplines zoals (huis)artsen, psychologen en cultureel werkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken maatschappelijk werker verslaafden

 • Met cliënt in gesprek gaan om de situatie en bijbehorende problemen in kaart te brengen en te beoordelen.
 • Analyseren van de situatie van de cliënt en onderzoek doen naar de oorzaak van de verslavingsproblematiek.
 • Bieden advies, bemiddeling en therapie met als doel de cliënt te helpen om inzicht te krijgen in de situatie en vaardigheden te ontwikkelen om met de problemen om te kunnen gaan en ze op te kunnen lossen.
 • Zorg dragen voor benodigde doorverwijzingen op het gebied van bijvoorbeeld rechtshulp, huisvesting en medische zorg.
 • Het inschatten van het risico op herhaling van verslaving en betrokken partijen daarover adviseren.
 • Zich inzetten voor groepen jongeren die kampen met maatschappelijke problemen en het ontwikkelen van programma's ter voorkoming en behandeling hiervan.
 • Overleggen en het contact beheren met betrokken zorgverleners, sociale dienstverleners en onderwijsinstellingen.
 • Zorg dragen voor een juiste administratieve afhandeling.
 • Zich houden aan voorgeschreven wetten en regels.
 • Ontwikkelingen bijhouden binnen zijn of haar vakgebied.

Gerelateerde beroepen maatschappelijk werk

 • Activiteitenbegeleider gehandicapten
 • Activiteitenbegeleider ouderen
 • Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating
 • Gezinsouder
 • Maatschappelijk werker leerplicht
 • Maatschappelijk werker reclassering
 • Maatschappelijk werker volksgezondheid
 • Maatschappelijk werker voor geestelijke problemen of mishandeling
 • Maatschappelijk werker voor gezins-, kinder- of huwelijksproblemen
 • Maatschappelijk werker voor jongeren
 • Maatschappelijk werker, andere gebieden
 • Manager/directeur dienst voor maatschappelijk werk
 • Re-integratieconsulent
 • Sociaal-cultureel werkende

Source: Sisyphus ODB