Beroep Maatschappelijk werker volksgezondheid

Maatschappelijk werker volksgezondheid
Credits: Shutterstock.com

Een maatschappelijk werker biedt maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning. Hij of zij ondersteunt cliënten bij het oplossen en omgaan met hun (persoonlijke en sociale) problemen. Maatschappelijk werkers kunnen bijv. werkzaam zijn bij (semi)overheidsinstellingen, opvanghuizen voor jongeren, penitiaire inrichtingen, crisiscentra etc.

Maatschappelijk werker volksgezondheid: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken maatschappelijk werker volksgezondheid

 • Voert intakes uit en registreert relevante cliëntgegevens.
 • Beoordeelt de situatie van de cliënt, verzamelt hiervoor bijvoorbeeld relevante achtergrondinformatie.
 • Brengt het hulpaanbod voor de cliënt in kaart, bijvoorbeeld m.b.t. relevante sociale voorzieningen.
 • Adviseert en ondersteunt uitkeringsgerechtigden.
 • Analyseert de (financiële, sociale en psychologische) problemen van de cliënt en ontwikkelt strategieën om deze problemen te kunnen verhelpen.
 • Adviseert cliënten.
 • Begeleidt zelfhulpgroepen zodat ervaringen met lotgenoten gedeeld kunnen worden.
 • Ondersteunt maatschappelijke groepen bij de ontwikkeling en uitvoering van zelfhulpprogramma's.
 • Evalueert de effectiviteit van sociale programma's.
 • Coördineert de hulpverlening en stemt deze af met andere hulpverleners en instanties.

Gerelateerde beroepen maatschappelijk werk

 • Activiteitenbegeleider gehandicapten
 • Activiteitenbegeleider ouderen
 • Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating
 • Gezinsouder
 • Maatschappelijk werker leerplicht
 • Maatschappelijk werker reclassering
 • Maatschappelijk werker verslaafden
 • Maatschappelijk werker voor geestelijke problemen of mishandeling
 • Maatschappelijk werker voor gezins-, kinder- of huwelijksproblemen
 • Maatschappelijk werker voor jongeren
 • Maatschappelijk werker, andere gebieden
 • Manager/directeur dienst voor maatschappelijk werk
 • Re-integratieconsulent
 • Sociaal-cultureel werkende

Source: Sisyphus ODB