Beroep machinebediener bovengrondse mijnbouw

Machinebedieners bovengrondse mijnbouw bedienen zware machines, zoals graafmachines en kiepwagens, waarvoor vaak een hoge mate aan ruimtelijk bewustzijn nodig is, voor het opgraven, laden en vervoeren van erts, minerale grondstoffen waaronder zand, steen en klei en deklagen in steengroeven en bovengrondse mijnen.

Machinebediener bovengrondse mijnbouw: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Graaftechnieken

  De methoden voor het verwijderen van steen en grond, die gebruikt worden bij uitgravingen en de bijbehorende risico's.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

Vaardigheden

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen

  Zo nodig onmiddellijke operationele besluiten nemen, rekening houdend met de omstandigheden en de relevante procedures en wetgeving. Alleen bepalen welke optie het beste is voor een specifieke situatie.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Tussen ploegendiensten communiceren

  Relevante informatie over de omstandigheden op de werkplaats communiceren, de vooruitgang, de gebeurtenissen en potentiële problemen van de werknemers in de volgende ploegendienst communiceren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Mijnbouwgereedschappen bedienen

  Een breed scala van met de hand vastgehouden en aangedreven mijnbouwinstrumenten en -apparatuur bedienen en onderhouden.

 • Informatie inzake mijnbouwapparatuur verstrekken

  Transparant en efficiënt communiceren met het management van de mijnproductie en de machine-operators. Alle relevante informatie zoals storingen, efficiëntie en productiviteit van de apparatuur doorgeven.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Zware apparatuur voor bovengrondse mijnbouw inspecteren

  Zware apparatuur en uitrusting voor bovengrondse mijnbouw inspecteren. Defecten en afwijkingen identificeren en melden.

 • Kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren

  Het uitvoeren van routineonderhoud op apparatuur. Kleine defecten in apparatuur herkennen en vaststellen en zo nodig reparaties uit te voeren.

Optionele kennis en vaardigheden

voertuigen besturen spreidingsmachines bedienen sleepgravers bedienen tractoren bedienen spuitbetonmachines bedienen zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving voorladers bedienen graafwielbaggers bedienen graafmachines bedienen bulldozers bedienen kipwagens bedienen

Source: Sisyphus ODB