Beroep machineoperator glasvezel

Machineoperators glasvezel bedienen en onderhouden de machine die een mengsel van hars en glasvezels sproeit op producten, zoals badkuipen of scheepsrompen, om sterke en lichtgewicht composieteindproducten te verkrijgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Lamineren met glasvezel

  Procedé waarbij meerdere glasvezellagen worden aangebracht, een sterke en lichte kunststof met een versterking van geweven glasvezelmatten. Bij het procedé wordt het composietmateriaal op diverse manieren sterk en stabiel gemaakt, onder meer door het uitoefenen van druk, het aanbrengen van kleefmiddelen of door lassen of verwarmen. Glasvezels kunnen ook in vloeibare vorm op producten worden gespoten.

 • Coatingmaterialen

  Kennis van verschillende soorten coatings, waarbij een werkstuk wordt geleverd met een of meer afwerkingslagen van hars, suikers, poeders, inactieve en onoplosbare vulmiddelen, wassen, gom, weekmakers, kleurstoffen, lak en andere.

Vaardigheden

 • Omstandigheden in de bewerkingsomgeving controleren

  Controleren of de omstandigheden in de ruimte waar het proces plaatsvindt, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, aan de eisen voldoen en zo nodig worden aangepast.

 • Producten uit mallen verwijderen

  Afgewerkte producten uit mallen verwijderen en deze producten grondig onderzoeken op afwijkingen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Glasvezelmachines vullen

  Voed de machine met onbewerkt glasvezel volgens de specificaties van de te ontwikkelen eindproducten.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Luchtbellen uit glasvezel verwijderen

  Borstels en rollen gebruiken om luchtbellen weg te werken die de glasvezel kunnen verzwakken, om ervoor te zorgen dat het hars perfect aansluit bij de producten in de huid of in de vorige lagen, en om structurele gebreken te vermijden.

 • Glasvezelmachines bedienen

  De machine bedienen die wordt gebruikt voor de vervaardiging van glasvezelproducten zoals gazonmeubelen of scheepsrompen door besproeiing van gesmolten glasvezel.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Glasvezelstroom controleren

  De parameters controleren en aanpassen om de juiste druk, temperatuur en stroomsnelheid van de gesmolten glasvezel door de sproeistralen te handhaven.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Overtollig materiaal wegsnijden

  Snij overtollig materiaal, zoals glasvezelmatten, stof, kunststof of rubber weg.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Vultrechters

  Vultrechters vullen met het vereiste materiaal met behulp van verschillende instrumenten, zoals hijs- of hefgereedschap of schoppen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

Optionele kennis en vaardigheden

polymerisatie gelamineerde structuren repareren productiestroom op afstand controleren beschermende laag aanbrengen kunsthars materiaal onderhouden productie van sportuitrusting proefdraaien composietmaterialen mallen onderhouden kunststofproducten afwerken grondstoffen meten gietmengsels vormen materiaal reinigen afval beheren voorkomen dat gietsel aan de mal blijft kleven productie van goederen voor dagelijks gebruik niet-destructieve testapparatuur gebruiken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden defecte productiematerialen melden kwaliteit van producten controleren gietvormen schoonmaken spuitpistolen voor glasvezel bedienen

Source: Sisyphus ODB