Beroep machineoperator lederproductie

Machineoperators lederproductie gebruiken de leerlooimachines en -programma's volgens de specifieke eisen om de standaarden van de afdeling na te leven. Zij voeren routineonderhoud van de machines uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • In teams werken bij de productie van textiel

  Harmonisch met collega's in teamverband samenwerken in de textiel- en kledingindustrie.

 • Werkinstructies uitvoeren

  Werkinstructies met betrekking tot verschillende taken op de werkplek begrijpen, interpreteren en correct toepassen.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

Optionele kennis en vaardigheden

functies van machines defecten op ruwe huiden identificeren doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen fysisch-chemische eigenschappen van huiden en vellen oplossingen voor problemen creëren gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen gezondheid en veiligheid op de werkplek analytisch denken leertechnologie materiaal onderhouden

Source: Sisyphus ODB