Beroep machineoperator papierwaren

Machineoperators papierwaren werken met machines die een of meer bewerkingen op het papier uitvoeren om dit geschikt te maken voor specifieke markten, zoals het ponsen van gaatjes, perforeren, rillen en het samenvoegen met een vel carbonpapier.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Papierformaten

  Verschillende soorten papierformaten zoals folio, quarto, octavo en sextodecimo. Elke soort geeft aan hoe vaak het papier moet worden gevouwen. Terwijl de genoemde formaten ouder zijn, worden ze tegenwoordig gekoppeld aan ISO-normen zoals de A-papierformaten.

 • Soorten papier

  De verschillende criteria die worden gehanteerd om de verschillen in de papiertypes, zoals ruwheid en dikte, en de verschillende fabricagemethoden en houtsoorten waarvan de soorten papier afkomstig zijn, te bepalen.

Vaardigheden

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Papierstoringen voorkomen

  Toezicht houden op het inbrengen en de uitvoer van afgewerkte producten om papierstoringen te voorkomen.

 • Bladranden snijden

  Het snijsjabloon plaatsen, de snijmachine instellen, pagina's laden en de randen snijden om de gewenste vorm te verkrijgen met behoud van de productiekwaliteit en -kwantiteit.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Stapels papier optillen

  Ophopen en aanvullen van stapels vellen, bladzijden, deksels op de machinetafel om de randen af te stemmen en de machine te voeden.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Optionele kennis en vaardigheden

carbonpapier gebruiken vergaarmachines bedienen defecte productiematerialen melden offsetdrukproces beheren papiersnijders bedienen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole afdrukmedia collationeerblokjes materiaal reinigen papiervellen meten printerbladen rangschikken rilmachines bedienen niet-gevaarlijk afval verwijderen digitaal drukken perforatiemachines bedienen productierapporten opstellen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden onderhoud van printers briefings volgen proces van flexografisch drukken beheren machineonderhoud uitvoeren drukwerkprocessen

Source: Sisyphus ODB