Beroep machinist grader

Machinisten grader werken met zwaar mobiel materieel dat een vlak oppervlak creëert door de bovenste bodemlaag met een groot blad weg te schrapen. Graders egaliseren gewoonlijk de boden na door schrapers en bulldozers uitgevoerde zware grondverzetwerkzaamheden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

Vaardigheden

 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden

  Vóór elk gebruik zware apparatuur voor de bouw van projecten controleren. De machines in goede staat houden, zorg dragen voor kleine reparaties en de verantwoordelijke persoon waarschuwen in geval van ernstige gebreken.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Gevaren van gevaarlijke goederen herkennen

  Zich bewust zijn van de gevaren van potentieel gevaarlijke goederen zoals vervuilende, giftige, corrosieve of explosieve materialen.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Graders bedienen

  Een grader bedienen, een zware uitrusting dat in de bouw wordt gebruikt om een vlak oppervlak te creëren.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Zware constructiewerktuigen verrijden

  Beweegbare zware werktuigen besturen die in de bouw worden gebruikt. De werktuigen op diepladers laden of ze lossen. Zorgvuldig met de werktuigen op de openbare weg rijden wanneer dit nodig is.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

graafmachines bedienen laadvermogen van machines zware constructiemachines bedienen zonder toezicht 3d-schema's interpreteren bulldozers bedienen tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten gegevens over de voortgang van het werk bijhouden 2d-schema's interpreteren wegwalsen bedienen voorraadniveaus bewaken zware constructiewerktuigen bevestigen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten bouwmaterialen vervoeren afval sorteren bouwschrapers bedienen draagvermogen bodem testen kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren elektriciteit persoonlijke administratie bijhouden

Source: Sisyphus ODB