Beroep machinist mobiele kraan

Machinisten mobiele kraan werken met uiteenlopende kraantypes die gemakkelijk kunnen worden verplaatst over de weg, het spoor en het water. Mobiele kranen worden vaak op vrachtwagens gemonteerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hijstabellen

  Begrip van de hijstabellen, die de kenmerken van de kraan in detail beschrijven en hoe het hefvermogen van de kraan varieert afhankelijk van de afstand en de hoek.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

Vaardigheden

 • Zware constructiewerktuigen verrijden

  Beweegbare zware werktuigen besturen die in de bouw worden gebruikt. De werktuigen op diepladers laden of ze lossen. Zorgvuldig met de werktuigen op de openbare weg rijden wanneer dit nodig is.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Lading vastmaken

  Ladingen veilig bevestigen aan verschillende typen haken en bevestigingen, rekening houdend met het gewicht van de lading, het beschikbare vermogen om het te verplaatsen, de statische en dynamische toleranties van alle instrumenten en materialen, en de gewichtsverdeling van het systeem. Mondeling of via gebaren met de bediener communiceren om de veiligheid en de efficiëntie van de activiteit te waarborgen. Lasten losmaken.

 • Zware constructiewerktuigen bevestigen

  Zware werktuigen zoals torenkranen of betonpompen voor, tijdens en na gebruik bevestigen om schade aan de machines, het personeel of de bouwplaats te voorkomen. Voorzorgsmaatregelen nemen zoals de robotarm van de betonpompen inklappen of het haakblok terug naar de giek brengen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Mobiele kranen bedienen

  Veilig bedienen van mobiele kranen. Houd rekening met de toestand van het terrein, de weersomstandigheden, de beladingsmassa en de te verwachten manoeuvres.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Kranen opstellen

  Hijskranen opstellen, rekening houdend met alle veiligheidsmaatregelen.

 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden

  Vóór elk gebruik zware apparatuur voor de bouw van projecten controleren. De machines in goede staat houden, zorg dragen voor kleine reparaties en de verantwoordelijke persoon waarschuwen in geval van ernstige gebreken.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

bouwmaterialen vervoeren werken in een bouwteam op afstand bediende uitrusting gebruiken elektriciteit kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren draagvermogen bodem testen persoonlijke administratie bijhouden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten torenkraan opbouwen tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten zware constructiemachines bedienen zonder toezicht gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen binnenkomende bouwmaterialen verwerken

Source: Sisyphus ODB