Beroep machinist op een wijngaard

Machinisten op een wijngaard voeren praktische activiteiten uit in verband met de teelt, de verspreiding van druivenrassen en de productie van wijn met gespecialiseerde machines of apparatuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

Vaardigheden

 • Landbouwmachines gebruiken

  Gemotoriseerde landbouwmachines, met inbegrip van trekkers, balers, sproeiers, ploegen, maaimachines, combineermachines, grondverzetmachines, vrachtwagens en irrigatie-installaties.

 • Bemestingswerkzaamheden uitvoeren

  Bemestingswerkzaamheden met de hand of met behulp van geschikte apparatuur uitvoeren overeenkomstig de bemestingsinstructies, rekening houdend met de voorschriften en procedures op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen

  Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen met behulp van conventionele of biologische methoden rekening houdend met klimaat, plant- of gewastype en voorschriften op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu. Pesticiden bewaren en hanteren in overeenstemming met de aanbeveling en de wetgeving.

 • Reparaties aan hekwerk uitvoeren

  Reparaties aan hekwerk uitvoeren om druiven te ondersteunen. Als een wijnstok van het hekwerk valt en niet breekt, kan deze aan het hekwerk worden bevestigd met een touw.

 • Met de hand snoeien

  Efficiënt met de hand snoeien door gebruik te maken van specifieke snoei-instrumenten zoals heggenscharen, takkenscharen, zagen, een kleine zakweegschaal om het snoeimateriaal af te wegen, en touw.

 • Wijngaarden aanplanten

  Wijngaarden aanplanten, voorbereidende aanplantingswerken uitvoeren, wijnstokken planten en latwerk installeren.

 • Bladerdaken beheren

  De delen van de wijnstok beheren die zichtbaar zijn boven de grond om de opbrengsten, de kwaliteit en de sterkte van de druiven te verbeteren. Druivenziekten, ongelijke rijping, zonnebrand en vorstschade voorkomen.

 • Druiven oogsten

  Wijndruiven oogsten.

 • Wijngaardapparatuur onderhouden

  Het onderhouden van de machines en de uitrusting van de wijngaard, het identificeren van problemen en het uitvoeren van simpele reparaties.

Optionele kennis en vaardigheden

deelnemen aan de voorbereiding van wijnstokken druiventeelttechnieken ontwikkelen agronomie voedingsstoffen beheren gezondheids- en veiligheidsvoorschriften deelnemen aan het onderhoud van wijnstokken biologische landbouw bemestingsbeginselen irrigatiesystemen onderhouden wijnstokken verzorgen landbouwmachines onderhouden

Source: Sisyphus ODB