Beroep machinist wals

Machinisten wals werken met apparatuur die een verscheidenheid aan materialen, zoals grond, grind, beton of asfalt, platwalst bij de aanleg van wegen en funderingen. Zij lopen achter of zitten op de wals, afhankelijk van het type en het formaat, en rollen de wals over het gebied dat moet worden geplet.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

 • Verdichtingstechnieken

  Het kennisgebied dat bestaat uit verschillende technieken voor het bekleden van wegen met asfalt. Elke techniek wordt bepaald door de samenstelling van het asfaltmengsel en de gebruikte bestratingstechniek. Dit wordt bepaald door het walsen en steenslagverdeling.

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Wegwalsen bedienen

  Verschillende soorten mechanische en handmatige wegwalsen, apparatuur gebruikt voor compacte oppervlakken bedienen.

 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden

  Vóór elk gebruik zware apparatuur voor de bouw van projecten controleren. De machines in goede staat houden, zorg dragen voor kleine reparaties en de verantwoordelijke persoon waarschuwen in geval van ernstige gebreken.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Gevaren van gevaarlijke goederen herkennen

  Zich bewust zijn van de gevaren van potentieel gevaarlijke goederen zoals vervuilende, giftige, corrosieve of explosieve materialen.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • Zware constructiewerktuigen verrijden

  Beweegbare zware werktuigen besturen die in de bouw worden gebruikt. De werktuigen op diepladers laden of ze lossen. Zorgvuldig met de werktuigen op de openbare weg rijden wanneer dit nodig is.

Optionele kennis en vaardigheden

oppervlaktehelling berekenen voorraadniveaus bewaken kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren zware constructiewerktuigen bevestigen bouwschrapers bedienen graders bedienen bulldozers bedienen bouwmaterialen inspecteren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden draagvermogen bodem testen bouwmaterialen vervoeren 3d-schema's interpreteren afval sorteren veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten 2d-schema's interpreteren persoonlijke administratie bijhouden elektriciteit graafmachines bedienen zware constructiemachines bedienen zonder toezicht tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten

Source: Sisyphus ODB