Beroep makelaar in beleggingsfondsen

Makelaars in beleggingsfondsen beheren en werven geld van aandeelhouders om het te beleggen in aandelen, obligaties en geldmarkteffecten. Zij nemen contact op met beleggers door te informeren naar de status van de fondsenrekening van klanten en transactieprocedures. Op basis van hun expertise op het gebied van beleggingstheorie, hun marktervaring en hun onderzoek kiezen makelaars in beleggingsfondsen de meest geschikte beleggingen voor hun fondsenportefeuille. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten van het beleggingsfonds in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Moderne portefeuilletheorie

  De financiële theorie die probeert om de winst van een investering gelijk aan het genomen risico te maximaliseren of om het risico voor de verwachte winst van een investering te verkleinen door oordeelkundig de juiste combinatie van financiële producten te kiezen.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Investeringsanalyse

  De methoden en instrumenten voor de analyse van een investering ten opzichte van haar potentiële rendement. Vaststelling en berekening van de winstgevendheidsratio en financiële indicatoren in verband met bijbehorende risico's als leidraad voor beslissingen over investeringen.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Financiële producten

  De verschillende soorten instrumenten die betrekking hebben op het beheer van de kasstroom en die op de markt beschikbaar zijn, zoals aandelen, obligaties, opties of fondsen.

 • Beurs

  De markt waarop aandelen van naamloze vennootschappen worden uitgegeven en verhandeld.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Effecten

  De op financiële markten verhandelde financiële instrumenten die zowel het eigendomsrecht van de eigenaar als de verplichting tot betaling aan de emittent vertegenwoordigen. Het doel van effecten is het aantrekken van kapitaal en het afdekken van risico’s op de financiële markten.

Vaardigheden

 • Financiële instrumenten gebruiken

  Werken met financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten.

 • Beleggingsportefeuilles ontwikkelen

  Het creëren van een beleggingsportefeuille voor een klant die een verzekeringspolis of een veelzijdig beleid omvat ter dekking van specifieke risico’s, zoals financiële risico’s, bijstand, herverzekering, industriële risico’s of natuurrampen en technische rampen.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Beurs volgen

  Dagelijks de aandelenmarkt en zijn trends observeren en analyseren om actuele informatie te verzamelen om beleggingsstrategieën te ontwikkelen.

 • Handelen in effecten

  Verhandelbare financiële producten zoals aandelen en schuldbewijzen kopen of verkopen voor eigen rekening of voor rekening van een particuliere klant, zakelijke klant of kredietinstelling.

 • Beleggingsportefeuilles controleren

  Met cliënten vergaderen om een beleggingsportefeuille te herzien of te actualiseren en financieel advies over investeringen te verstrekken.

 • Economische trends voorspellen

  Verzamelen en analyseren van economische gegevens om economische trends en gebeurtenissen te voorspellen.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Informatie geven over financiële producten

  De klant of cliënt informatie geven over financiële producten, de financiële markt, verzekeringen, leningen of andere soorten financiële gegevens.

Optionele kennis en vaardigheden

voorraadwaardering uitvoeren technische communicatievaardigheden toepassen een professioneel netwerk ontwikkelen advies geven over financiële zaken financiële wettelijke bepalingen kosten-batenanalyserapporten verstrekken financiële diensten aanbieden klantendiensten zakenrelaties aangaan financiële transacties verwerken financieel plan opstellen contacten onderhouden met aandeelhouders financieel risico analyseren afdekkingsstrategieën voor klanten implementeren

Source: Sisyphus ODB