Beroep makelaar

Makelaars treden op als tussenpersoon tussen kopers en verkopers van roerende en onroerende goederen zoals grondstoffen, vee of vastgoed. Zij onderhandelen over prijzen en ontvangen een commissie voor de transacties. Zij onderzoeken de marktomstandigheden voor specifieke grondstoffen om hun klanten te informeren. Zij doen biedingen en berekenen de kosten van transacties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Internationale handel

  De economische praktijk en het studiegebied die zich richten op de uitwisseling van goederen en diensten over geografische grenzen heen. De algemene theorieën en denkrichtingen inzake de gevolgen van internationale handel voor de uitvoer, de invoer, het concurrentievermogen, het bbp en de rol van multinationale ondernemingen.

 • Commercieel recht

  De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op een specifieke commerciële activiteit.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

Vaardigheden

 • Beleggingsportefeuilles controleren

  Met cliënten vergaderen om een beleggingsportefeuille te herzien of te actualiseren en financieel advies over investeringen te verstrekken.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Onderhandelen over de verkoop van grondstoffen

  Bespreken van de eisen van de klant voor het kopen en verkopen van grondstoffen en onderhandelen over de verkoop en aankoop ervan om de voordeligste overeenkomst te verkrijgen.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Trends op de energiemarkt analyseren

  Gegevens analyseren die van invloed zijn op de beweging van de energiemarkt en contact onderhouden met de belangrijke stakeholders binnen de energiesector om nauwkeurige voorspellingen te doen en de meest voordelige acties uit te voeren.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Met belanghebbenden onderhandelen

  Compromissen onderhandelen met belanghebbenden en streven naar de meest gunstige overeenkomsten voor de onderneming. Het kan hierbij gaan om de opbouw van relaties met leveranciers en klanten, en om ervoor te zorgen dat de producten rendabel zijn.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren

  De mogelijkheid van financiële verliezen en betalingen na internationale transacties in het kader van de valutamarkt evalueren en beheren;

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

Optionele kennis en vaardigheden

actuariële wetenschappen economische trends voorspellen gegevens van financiële transacties bijhouden statistiek belangen van de klant beschermen bankactiviteiten moderne portefeuilletheorie informatie geven over financiële producten financiële transacties traceren onderhandelen over inkoopvoorwaarden onderhandelen over verkoopcontracten financiële prognoses financiële instrumenten gebruiken internationale commerciële transactiebepalingen over prijzen onderhandelen financiële transacties verwerken financiële producten financiële wettelijke bepalingen zakenrelaties aangaan communiceren met bankiers

Source: Sisyphus ODB