Beroep managementassistent

Managementassistenten voeren uiteenlopende taken uit, meestal onder algemeen toezicht. Zij voeren administratieve taken uit en ondersteunen managers om de hele afdeling vlot te laten functioneren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

Vaardigheden

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Managers ondersteunen

  Ondersteuning en oplossingen bieden aan managers en bestuurders met betrekking tot hun zakelijke behoeften en verzoeken om de bedrijfsvoering of de dagelijkse werkzaamheden van een bedrijfseenheid.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Interne communicatiesystemen onderhouden

  Een doeltreffend intern communicatiesysteem tussen de werknemers en de leidinggevende functies in stand houden.

 • Instructies voor opdrachten verwerken

  Instructies voor het proces, meestal mondeling, die worden verstrekt door de beheerders en de richtlijnen inzake de te verrichten handelingen. Nota nemen, onderzoek doen en actie ondernemen op basis van de gevraagde verzoeken.

 • Interne mededelingen verspreiden

  Interne mededelingen verspreiden met behulp van de verschillende communicatiekanalen die een bedrijf tot zijn beschikking heeft.

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

 • Kantoorsystemen gebruiken

  Passend en tijdig gebruik maken van de in bedrijfsfaciliteiten gebruikte kantoorsystemen, afhankelijk van het doel, of het nu voor het verzamelen van berichten, het opslaan van gegevens over cliënten of de planning van de agenda is. Dit omvat het beheer van systemen zoals klantenrelatiebeheer, vendor management, opslag en voicemail systemen.

 • Contacten leggen met bestuursleden

  Verslag uitbrengen aan het management, de raad van bestuur en de comités van een organisatie.

 • Vergaderingen regelen

  Professionele afspraken of bijeenkomsten regelen en plannen voor cliënten of leidinggevenden.

 • Zakelijke e-mails opstellen

  E-mails voorbereiden, opstellen en schrijven met de juiste informatie en een geschikt taalgebruik om interne en externe mededelingen te doen.

 • Evenementen organiseren

  Evenementen leiden door het beheer van het budget, de logistiek, de evenementondersteuning, de beveiliging, de noodplannen en de follow-up.

 • Bedrijfsonderzoek voeren

  Zoeken en verzamelen van informatie die relevant is voor de ontwikkeling van ondernemingen op verschillende gebieden, gaande van juridische, boekhoudkundige en financiële aard tot commerciële aangelegenheden.

 • Berichten aan mensen doorgeven

  Ontvangen, verwerken en doorgeven van berichten aan mensen die afkomstig zijn van telefoongesprekken, faxberichten, post en e-mails.

Optionele kennis en vaardigheden

processen van de marketingafdeling statutaire rekeningen bijhouden processen van de verkoopafdeling technieken toepassen voor statistische analyses public relations processen van de juridische afdeling processen van de managementafdeling door managers opgestelde concepten nakijken kostenberekeningen uitvoeren kernprestatie-indicatoren volgen persberichten opstellen bezoekers begeleiden processen van de financiële afdeling verslagen van bijeenkomsten schrijven processen van de operationele afdeling processen van de boekhoudafdeling processen van personeelszaken register van aandeelhouders bijhouden technieken voor blind typen gebruiken personeelsagenda beheren begrippen in een taal vertalen personeelsbeheer verschillende talen spreken

Source: Sisyphus ODB