Beroep manager bouwkwaliteit

Managers bouwkwaliteit zorgen ervoor dat de kwaliteit van het werk voldoet aan de in het contract vastgelegde normen en aan minimale wettelijke normen. Zij stellen procedures vast om de kwaliteit te controleren, voeren inspecties uit en stellen oplossingen voor kwaliteitsgebreken voor.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ontwerpbeginselen

  Aspecten van een ontwerp, waaronder eenheid, schaal, verhouding, evenwicht, symmetrie, ruimte, vorm, textuur, kleur, licht, schaduw en congruentie en de toepassing ervan in de praktijk.

 • Volledige kwaliteitscontrole

  De kwaliteitscontrolefilosofie die verwacht dat elk deel van hoge kwaliteit is, zonder tolerantie voor minderwaardige materialen of methoden. Het streven om werk van topkwaliteit zonder compromissen tot stand te brengen.

 • Statistische kwaliteitscontrole

  Kwaliteitscontrole door bemonstering van een relevant aantal items per partij om een statistisch significant resultaat te verkrijgen. Bemonstering van de materialen en beoordeling of bepaling van hun kwaliteit, waarbij deze aanvaard of verworpen wordt.

 • Bouwmaterialensector

  Leveranciers, merken en soorten producten en goederen beschikbaar op de markt van de bouwmaterialen.

 • Regelgeving inzake bouwproducten

  De voorschriften inzake kwaliteitsnormen voor bouwproducten die in de hele Europese Unie worden toegepast.

Vaardigheden

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Specificaties opstellen

  Documenten schrijven met vermelding van de verwachte kenmerken van een product of dienst. Ervoor zorgen dat alle noodzakelijke eigenschappen van het product of de dienst worden gedekt. De mate van gedetailleerdheid moet worden afgewogen tegen de behoefte aan flexibiliteit.

 • Compatibiliteit van materialen controleren

  Ervoor zorgen dat de materialen geschikt zijn om samen te worden gebruikt en dat er eventueel voorzienbare storingen kunnen optreden.

 • Overleggen met externe laboratoria

  Met de externe analyselaboratoria communiceren om het vereiste externe testproces te beheren.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Advies geven over bouwmaterialen

  Advies geven over en testen van een breed scala van bouwmaterialen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

monsters van bouwmaterialen testen tijdskritische besluiten nemen toezicht houden op personeel contractenrecht analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren bouwmethoden werken in een bouwteam energie-efficiëntie werk van werknemers beoordelen vergunningen voor bouwplannen controleren begrotingen evalueren energieprestaties van gebouwen hygiëne van de werkruimte onderhouden bouwsite controleren bouwprojecten toetsen

Source: Sisyphus ODB