Beroep manager casinospelen

Managers casinospelen houden toezicht op de dagelijkse exploitatie van de kansspelfaciliteiten. Zij houden toezicht op het personeel, op de spelzones, op de veiligheidsdiensten, zorgen ervoor dat alle regels voor kansspelen worden nageleefd en houden toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de operationele doelstellingen van de onderneming.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beleid in casino's

  Het beleid en de eisen voor de activiteiten van een casino.

 • Spelregels in casino's

  De regels en beginselen die van toepassing zijn op de verschillende spelen in een casino.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

Vaardigheden

 • Een team leiden

  Zorgen voor duidelijke en effectieve communicatiekanalen over alle afdelingen binnen de organisatie en ondersteunende functies heen, zowel intern als extern, zodat het team op de hoogte is van de normen en doelstellingen van de afdeling/bedrijfseenheid. De vereiste disciplinaire en klachtenprocedures toepassen om ervoor te zorgen dat een eerlijke en consistente aanpak van het beheer van prestaties consistent wordt bereikt. Assisteren in het wervingsproces en het managen, trainen en motiveren van medewerkers om hun potentieel te bereiken/te overtreffen met behulp van effectieve prestatiebeheertechnieken. Stimuleren en ontwikkelen van een teamethiek onder alle medewerkers.

 • Casinofaciliteiten beheren

  Het beheren van mogelijkheden voor kosten- en procesefficiëntie in verband met het onderhoud, de reiniging, de beveiliging, de administratie en andere ondergeschikte functies in het casino.

 • Meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren

  Tegelijkertijd meerdere taken uitvoeren en zich bewust zijn van de hoofdprioriteiten.

 • Veiligheidsvoorschriften in een speelzaal volgen

  De veiligheidsvoorschriften voor speelzalen volgen om de veiligheid en het vermaak van de spelers, het personeel en andere omstanders te waarborgen.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

 • Legale kansspelen garanderen

  Toezicht houden op de gokactiviteiten om ervoor te zorgen dat de regelgeving en de interne regels te allen tijde in acht worden genomen.

 • Casino beheren

  Alle aspecten van het casinowezen proactief beheren met bijzondere focus op het bieden van effectieve en efficiënte spelprestaties. De omzet- en margekansen op alle speelapparatuur, inclusief elektronische speelapparatuur, maximaliseren door alle beschikbare middelen effectief aan te wenden. 

 • Toezicht houden op de spelruimte

  Aandacht moet worden besteed aan de spelruimte en details moeten worden genoteerd om ervoor te zorgen dat de verrichtingen vlot verlopen en dat de veiligheid wordt gewaarborgd.

 • Ethische gedragscode voor kansspelen volgen

  De regels en de ethische code volgen die worden gebruikt in kansspelen, weddenschappen en lottospelen. Het vermaak van de spelers in gedachten houden.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteitsstandaarden communiceren met klanten incidenten in casino's melden kansspelbeleid opstellen klachten over spelen behandelen speluitrusting onderhouden medewerkers van casino's evalueren personeel van een casino leiden speltafels inplannen assertiviteit

Source: Sisyphus ODB