Beroep manager drukkerij

Managers drukkerij organiseren de activiteiten van een of meer teams van machineoperators die betrokken zijn bij het drukken, inbinden van boeken en afwerken van drukwerk. Zij streven ernaar de productieprocessen te optimaliseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Afdrukmedia

  Specifieke technieken met betrekking tot diverse drukoppervlakken zoals kunststof, metaal, glas, textiel, hout en papier.

 • Drukmaterialen

  Materialen als papier, folie, metaalfolie en glas, waarop middels directe druk of via tussenrollen teksten of afbeeldingen kunnen worden overgedragen door het aanbrengen van inkt.

Vaardigheden

 • Studiopersoneel beheren

  Dit omvat alle aspecten van het gebruik van studio’s, zoals leidinggeven aan het creatieve personeel en het toezicht op de werklast om de juiste personeelsbezetting te waarborgen.

 • Briefings volgen

  De vereisten en verwachtingen interpreteren en daaraan beantwoorden, zoals besproken en overeengekomen met de klanten.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Aan contractspecificaties voldoen

  Voldoen aan de specificaties van het contract, de dienstregelingen en de informatie van de fabrikant. Controleren of het werk in de geraamde en toegewezen tijd kan worden uitgevoerd.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Studioproductie beoordelen

  Ervoor zorgen dat de acteurs in de productiecyclus over de juiste middelen beschikken en een haalbare productie- en levertijd hebben.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles

  De kwaliteit van de geleverde goederen of diensten controleren en waarborgen door toe te zien op het feit dat alle productiefactoren voldoen aan de kwaliteitseisen. Toezicht houden op productinspecties en tests.

 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren

  Definiëren en beschrijven van de criteria aan de hand waarvan de gegevenskwaliteit wordt gemeten voor fabricagedoeleinden, zoals internationale normen en fabricagevoorschriften.

 • Prijsaanvragen beantwoorden

  Prijzen en documenten opstellen voor de producten die klanten kunnen kopen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Veiligheidsmaatregelen voor afdrukken volgen

  De beginselen van veiligheid en gezondheid toepassen, beleid en institutionele regelgeving voor het werken in drukkerijen toepassen. Zichzelf en anderen beschermen tegen gevaren zoals chemische stoffen die worden gebruikt bij het drukken, invasieve allergenen, hitte en ziekten die ziekteverwekkers veroorzaken.

 • Richtsnoeren voor productie opstellen

  Ontwerpprocedures en richtlijnen opstellen om ervoor te zorgen dat fabrikanten en overheden voldoen aan overheids- en industriële voorschriften op zowel internationale als binnenlandse markten.

 • Overleggen met de redacteur

  De redacteur van een boek, maandblad, tijdschrift of andere publicaties over verwachtingen, vereisten en vorderingen raadplegen.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Werkstroomprocessen beheren

  Verkeers- en workflowprocessen voor verschillende functies binnen de onderneming ontwikkelen, documenteren en uitvoeren. Contacten onderhouden met verschillende afdelingen en diensten, zoals het account management en de creatieve directeur voor de planning en het gebruik van middelen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Productiebeleid ontwikkelen

  Het ontwikkelen van het beleid en procedures in een fabriek, zoals het werkgelegenheidsbeleid of de veiligheidsprocedures.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

Optionele kennis en vaardigheden

productie van drukplaten sketchbook pro digitaal drukken offsetdrukken werknemers opleiden uitbestedingsstrategie zeefdrukprocessen reprografie projectbeheer uitvoeren technieken voor digitale marketing flexografie met leveranciers over verbetering onderhandelen werk aanpassen tijdens het creatieve proces documenten opnieuw produceren gimp de bediening van een machine installeren synfig producten op maat produceren tekst proeflezen databases onderhouden adobe illustrator grafisch ontwerp klanten werven microsoft visio met leveranciers over voorwaarden onderhandelen inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling grafische bewerkingssoftware soorten papier adobe photoshop proefdruk maken contacten onderhouden met aandeelhouders bindtechnieken

Source: Sisyphus ODB