Beroep manager veldonderzoek

Managers veldonderzoek organiseren en houden toezicht op onderzoeken en enquêtes op verzoek van een sponsor. Zij monitoren de uitvoering ervan in overeenstemming met de productievereisten en leiden een team van veldonderzoekers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

 • Onderzoekstechnieken

  Technieken voor het bepalen van een doelgroep, het kiezen van de juiste onderzoeksmethode en het analyseren van de gegevens.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Interviewverslagen evalueren

  Beoordelen van de kwaliteit en aannemelijkheid van de interviewresultaten aan de hand van de documentatie, rekening houdend met verschillende factoren, zoals de weegschaal.

 • Onderzoeksmetingen registreren

  Beschrijvende gegevens verzamelen en verwerken aan de hand van documenten zoals schetsen, tekeningen en nota’s.

 • Resourceplanning uitvoeren

  Een raming maken van de verwachte input in termen van tijd, personeel en financiële middelen die nodig zijn om de projectdoelstellingen te verwezenlijken.

 • Werklast voorspellen

  De arbeidslast die binnen een bepaalde termijn moet plaatsvinden en de tijd die nodig is om deze taken uit te voeren, voorspellen en bepalen.

 • Veldonderzoeken volgen

  De voortgang bewaken en corrigerende maatregelen vaststellen, zoals het aanpassen van de verdeling van de onderzoekers aan de voortgang van het onderzoek. Verzenden van veldonderzoekgegevens naar de boekhoudings- of factureringsafdeling.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Veldonderzoekers opleiden

  Praktijkonderzoekers in dienst nemen en de doelstellingen, de context en het geografische gebied van de enquête presenteren door het gebruik van verspreidingsmappen en onderzoeken in de media. Organisatie van de levering van onderzoekers op het terrein van het onderzoek.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Onderzoeksverslagen voorbereiden

  Verzamelen van de geanalyseerde gegevens van het onderzoek en een gedetailleerd verslag schrijven over de resultaten van het onderzoek.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

Optionele kennis en vaardigheden

vraaggesprekken documenteren met belanghebbenden communiceren gegevens verzamelen met een gps technieken voor visuele presentatie gegevensanalyses uitvoeren vragenlijsten herzien doelen van een interview uitleggen openbare onderzoeken uitvoeren communicatie focusgroepen interviewen vertrouwelijkheid van informatie onderzoeksinterviews uitvoeren vragenlijsten opstellen overzichten geven van onderzoeksresultaten vragenlijsten volgen microsoft office gebruiken aandacht van mensen trekken

Source: Sisyphus ODB