Beroep manager verhuur vastgoed

Managers verhuur vastgoed beheren de verhuur van appartementen en panden die niet in mede-eigendom zijn en geven ook leiding aan het verhuurpersoneel. Zij innen en beheren huurwaarborgen en regelen de verhuurdocumenten. Daarnaast houden zij toezicht op de huuradministratie en stellen zij jaarlijks en maandelijks huurbudgetten op. Zij promoten ook actief de beschikbare leegstaande woningen om nieuwe bewoners te vinden, tonen panden aan potentiële huurders en zijn aanwezig bij de afsluiting van contracten tussen verhuurders en huurders wanneer het gaat om privévastgoed.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Reclametechnieken

  De communicatiestrategieën die bedoeld zijn om een publiek te bereiken of aan te moedigen, en de verschillende media die worden gebruikt om dit doel te bereiken.

 • Vastgoedmarkt

  De trends met betrekking tot het kopen, verkopen, huren of verhuren van vastgoed, inclusief het terrein, gebouwen en natuurlijke bronnen binnen dit eigendom; de categorieën van residentieel vastgoed en vastgoed voor zakelijke doeleinden van deze vastgoedhandel.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Financiële analyse

  Het proces van het beoordelen van de financiële mogelijkheden, de middelen en de status van een organisatie of persoon door het analyseren van financiële overzichten en verslagen om goed geïnformeerde zakelijke of financiële beslissingen te kunnen nemen.

Vaardigheden

 • Klanten werven

  Activiteiten opstarten om nieuwe en interessante klanten aan te trekken. Vragen naar aanbevelingen en referenties en zoeken naar plaatsen waar potentiële klanten zich bevinden.

 • Informatie geven over vastgoed

  Informatie geven over de positieve en negatieve aspecten van vastgoed en de praktische zaken die te maken hebben met financiële transacties of verzekeringsprocedures; zoals locatie, samenstelling van het vastgoed, vereisten betreffende restauratie of reparatie, de kosten van het vastgoed en de kosten verbonden aan de verzekering.

 • Communiceren met huurders

  Positieve en coöperatieve communicatie met de huurders van een woning of een deel van een woning, zoals appartementen en delen van commerciële gebouwen, om efficiënte procedures op het gebied van huur en andere contractuele overeenkomsten te faciliteren en hun tevredenheid te waarborgen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Verzekeringsrisico’s analyseren

  De waarschijnlijkheid en de omvang van het te verzekeren risico analyseren en de waarde van de roerende of onroerende goederen van de klant ramen.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Vastgoedwaarden vergelijken

  Informatie verkrijgen over de waarde van onroerende goederen die vergelijkbaar zijn met het onroerend goed dat moet worden gewaardeerd om nauwkeuriger schattingen en waarderingen te maken, of om de prijs te bepalen of te onderhandelen over de prijs waartegen het onroerend goed kan worden verkocht of verhuurd.

 • Informatie geven over huurovereenkomsten

  De verhuurder of huurder op de hoogte brengen van de plichten en rechten van de verhuurder en de huurder, zoals de verantwoordelijkheid van de verhuurder voor het onderhoud van de goederen en van de rechten van uitzetting in geval van contractbreuk, en de verantwoordelijkheid van de huurder om tijdig huur te betalen en nalatigheid te vermijden.

 • Financiële beleidslijnen handhaven

  De uitvoering van het financiële beleid van de onderneming met betrekking tot alle begrotings- en boekhoudprocedures van de organisatie lezen, begrijpen en handhaven.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Huur innen

  Betalingen van huurders van eigendommen ontvangen en verwerken, zoals residentiële of commerciële eigendommen, waarbij er wordt gezorgd dat de betaalde huur in overeenstemming is met het contract en dat de huurgelden tijdig worden betaald.

 • Verzekeringspolissen opstellen

  Schrijven van een contract met alle benodigde gegevens, zoals het verzekerde product, de uit te keren bedragen, hoe vaak de betaling nodig is, de persoonlijke gegevens van de verzekerde en onder welke voorwaarden de verzekering geldig of ongeldig is.

 • Administratie van leaseovereenkomsten beheren

  Het contract tussen een verhuurder en een huurder opstellen en afhandelen op grond waarvan de huurder recht heeft op het gebruik van een eigendom in het bezit van of beheerd door de verhuurder gedurende een bepaalde periode.

Optionele kennis en vaardigheden

vakbeurzen bijwonen boekhouding bouwverordeningen een professioneel netwerk ontwikkelen gegevens van financiële transacties bijhouden financiële transacties verwerken advies geven over de waarde van vastgoed toezicht houden op vastgoedontwikkelingsprojecten kredietgeschiedenis van potentiële klanten analyseren bezichtiging van vastgoed organiseren contracten beheren naleving van bouwvoorschriften controleren advies geven over beleggingen principes voor bouwconstructie gezamenlijke eigendom onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen financiële informatie verzamelen inventaris van vastgoed voorbereiden risicoanalyses uitvoeren staat van gebouwen onderzoeken financieel beheer financieel plan opstellen schadebeoordeling organiseren financiële marktontwikkelingen analyseren advies geven over financiële zaken

Source: Sisyphus ODB