Beroep Manager / directeur, anders

Een manager/directeur plant, leidt en coördineert alle activiteiten, bedrijfsdoelen, bedrijfsbeleid en strategieën van een bedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle dienstverlening van het bedrijf. Een directeur geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij controleert of het bedrijf voldoet aan diverse wet- en regelgeving, coördineert het onderhoud/de reparatie van voorzieningen, monitort de groei en de winst, evalueert de bedrijfsprestaties en voert veranderingen door indien nodig, bepaalt de concurrentiepositie en vervolgens marketingstrategie, gaat naar congressen en presentaties om het bedrijf te vertegenwoordigen, onderhoudt contacten met leveranciers, andere bedrijven en klanten. Tenslotte, voert een algemeen directeur overleg met andere leidinggevenden en personeelsleden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur, anders

 • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden, strategieën, bedrijfsdoelen- en beleid van het bedrijf.
 • Werven van, leiding geven aan en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat ze efficiënt en volgens beleid werken.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van het bedrijf.
 • Controleren of het bedrijf voldoet aan alle wet- en regelgeving.
 • Bepalen van concurrentiepositie en ontwikkelen en bevorderen marketingstrategieën.
 • Monitoren van budgetten, groei en winst van het bedrijf.
 • Evalueren van prestaties van het bedrijf en evt. doorvoeren van veranderingen.
 • Vertegenwoordigen van de organisatie op congressen en evenementen.
 • Onderhouden van contacten met leveranciers, het bedrijfsleven en klanten.
 • Overleggen met leidinggevenden en andere personeelsleden.

Gerelateerde beroepen directie van groot bedrijf (>500 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur >500 medewerkers
 • Commercieel directeur
 • Directeur public relations
 • Financieel directeur
 • HR-directeur
 • Logistiek directeur
 • Manager/directeur administratief bedrijf
 • Manager/directeur industrieel bedrijf
 • Manager/directeur IT-bedrijf, IT-dienst
 • Manager/directeur logistiek bedrijf
 • R&D directeur

Source: Sisyphus ODB