Beroep Manager / directeur afval-, recyclingbedrijf

Een manager/directeur afval-, recyclingbedrijf plant, organiseert en coördineert de werkzaamheden en programma's van een afval-, recyclingbedrijf. Hij of zij bepaalt de bedrijfs- en marketingstrategie, houdt financiële en operationele gegevens bij en stelt op dat gebied rapporten op. De manager/directeur afval-, recyclingbedrijf ziet erop toe dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening. Hij of zij is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van de werknemers en houdt toezicht op de alledaagse gang van zaken.

Manager/directeur afval-, recyclingbedrijf: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur afval-, recyclingbedrijf

 • Begeleiden en sturen van het personeel dat werkzaam is binnen de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor de werving, selectie en training van medewerkers.
 • Toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden die door het personeel verricht worden.
 • Bewaken van het naleven van wet- en regelgeving.
 • Begroting opstellen en het budget beheren.
 • Ontwikkelen en monitoren van procedures, activiteiten en programma's.
 • Onderhouden van het contact met andere instellingen ten behoeve van de coördinatie van het dienstenaanbod.
 • Signaleren van knelpunten en hierop anticiperen.
 • Optreden als vertegenwoordiger voor het bedrijf bij onderhandelingen en op evenementen.
 • Is verantwoordelijk voor een juiste administratieve afhandeling.
 • Opmaken van financiële en operationele rapporten.

Gerelateerde beroepen recycling

 • Afvalopkoper, schroothandelaar
 • Afvalsorteerder
 • Proces-operator afvalverwerking

Source: Sisyphus ODB