Beroep Manager / directeur aquacultuurbedrijf

Een manager/directeur aquacultuurbedrijf plant, organiseert en coördineert de werkzaamheden ten behoeve van de vangst, kweek en verwerking van vis en schelp- en schaaldieren. De manager/directeur aquacultuur plant de productie dusdanig dat er wordt ingespeeld op de behoeften vanuit de markt. Hij of zij is daarbij verantwoordelijk voor het gehele arbeidsproces en ziet erop toe dat er wordt voldaan aan eisen voor kwaliteit en gezondheid en zorgt voor een optimale kwaliteit van de kwekerij en toebehoren. De manager/directeur aquacultuur werft benodigd personeel en verzorgt de benodigde training en begeleiding. Hij of zij is daarbij verantwoordelijk voor de vaststelling en het beheer van budgetten en maakt financiële en operationele rapporten op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur aquacultuurbedrijf

 • Monitoren van de ontwikkelingen en activiteiten op de visserijmarkt zodat er kan worden voldaan aan de eisen en wensen vanuit deze markt en contracteerders.
 • Beheren van budgetten en opstellen van operationele en financiële rapporten.
 • Overleggen met kopers en contracteren van toeleveranciers.
 • Plannen en coördineren van de werkprocessen en intensiteit en omvang van activiteiten bepalen.
 • Monitoren, organiseren van activiteiten en onderzoek uitvoeren ter bevordering van de kwaliteit van de viskwekerij en de productie.
 • Werven, trainen, leiding geven aan, coördineren en toezicht houden op personeel.
 • Verzorgen van de inkoop en het beheer van machines, werktuigen en voorraden.
 • Is verantwoordelijk voor het onderhoud van boten, schepen en toebehoren.

Gerelateerde beroepen visserij

 • Algenkweker
 • Aquacultuurtechnici
 • Hulpkracht viskwekerij of aquacultuur
 • Kustvisser
 • Manager/directeur viskwekerij
 • Medewerker aquaculture
 • Medewerker aquacultuur, anders
 • Medewerker kwekerij mossels, oesters, zeevis, schaal- en schelpdieren
 • Medewerker viskwekerij
 • Meewerkend voorman visserij
 • Mosselkweker, oesterkweker, schaal- en schelpdieren, zeevis
 • Oester duiker
 • Technicus viskwekerij
 • Viskweker
 • Visser binnenwateren
 • Visser kust- en binnenwateren
 • Visserij adviseur
 • Zeevisser

Source: Sisyphus ODB