Beroep Manager / directeur bouwbedrijf

Een manager/directeur bouwbedrijf plant, organiseert en coördineert de activiteiten en werkzaamheden van een bouwbedrijf. Hij of zij bepaalt de bedrijfs- en marketingstrategie, houdt financiële en operationele gegevens bij en stelt op dat gebied rapporten op. Aanbestedingen worden door de manager/directeur voorbereid en hij of zij overlegt en onderhandelt met betrokken partijen. De manager/directeur bouwbedrijf ziet erop toe dat bouw- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en hij of zij bewaakt de kwaliteit van de producten en diensten. Hij of zij is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van de werknemers en houdt toezicht op de alledaagse gang van zaken. De manager/directeur bouwbedrijf zorgt voor aanschaf, onderhoud en reparatie van de machines en uitrusting en voert tevens zelf werkzaamheden uit binnen het bedrijf.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur bouwbedrijf

 • Bepalen van de bedrijfsstrategie, doelstellingen, financiën en productie.
 • Aanbestedingen voorbereiden en offertes opstellen en uitvragen.
 • Overleggen en onderhandelen met eigenaars, projectontwikkelaars, leveranciers en betrokken aannemers ten behoeve van tijdige oplevering en bewaking van kosten.
 • Werven, trainen, leiding geven aan, coördineren en toezicht houden op personeel.
 • Zorg dragen voor aanschaf en toelevering van materiaal en machines.
 • Gegevens bijhouden van de werkzaamheden en financiële en operationele rapporten opmaken.
 • Bewaken dat bouwvoorschriften, werk-, kwaliteits- en veiligheidsstandaarden worden nageleefd.
 • Het informeren van lokale autoriteiten en bouwplannen voorleggen.

Gerelateerde beroepen bouw

 • Aannemer woningbouw
 • Bouwkundig architect
 • Bouwvakhulpkracht
 • Bouwvakker prefab huizen
 • Constructeur
 • Hekkenzetter
 • IJzerwerker
 • Inspecteur bouw- en woningtoezicht
 • Isolatiemonteur
 • Kitter
 • Kostendeskundige bouwprojecten
 • Metselaar
 • Metselaar blokken
 • Metselaar constructieblokken
 • Onderhoudsmonteur gebouwen
 • Opzichter metselwerk
 • Projectleider bouw
 • Projectleider civiele techniek
 • Sloper gebouwen
 • Stedenbouwkundige
 • Uitvoerder bouw
 • Voeger
 • Voorman in de bouw
 • Werkvoorbereider bouw
 • Zandstraler glasversieringen

Source: Sisyphus ODB