Beroep Manager / directeur callcenter

Een manager/directeur callcenter plant, organiseert en coördineert de werkzaamheden en activiteiten van een callcenter. Hij of zij bepaalt de bedrijfs- en marketingstrategie, houdt financiële en operationele gegevens bij en stelt op dat gebied rapporten op. De manager/directeur callcenter ziet erop toe dat de voorgeschreven richtlijnen en procedures worden nageleefd en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening. Hij of zij is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van de werknemers en houdt toezicht op de alledaagse gang van zaken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur callcenter

 • Begeleiden en sturen van het personeel dat werkzaam is binnen het callcenter.
 • Is verantwoordelijk voor de werving, selectie en training van medewerkers.
 • Toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden die door het personeel verricht worden.
 • Bewaken van het naleven van voorschriften en procedures.
 • Begroting opstellen en het budget beheren.
 • Ontwikkelen en monitoren van procedures, activiteiten en programma's.
 • Onderhouden van het contact met andere instellingen ten behoeve van de coördinatie van het dienstenaanbod.
 • Signaleren van knelpunten en hierop anticiperen.
 • Optreden als vertegenwoordiger voor het bedrijf bij onderhandelingen en op evenementen.
 • Is verantwoordelijk voor een juiste administratieve afhandeling.
 • Opmaken van financiële en operationele rapporten.

Gerelateerde beroepen callcenter, service desk

 • Call-center medewerker binnenkomende gesprekken
 • Call-center medewerker uitgaande gesprekken
 • Centralist alarmcentrale, meldkamer
 • Enquêteur of interviewer voor marktonderzoek
 • Medewerker informatiebalie
 • Medewerker inlichtingen
 • Medewerker klanteninformatie, anders
 • Medewerker klantenservice
 • Teamleider call-center agents

Source: Sisyphus ODB