Beroep Manager / directeur centrum religieuze activiteiten

Een manager/directeur centrum religieuze zaken activiteiten, organiseert en coördineert de activiteiten en programma's van het centrum. Hij of zij bepaalt het beleid, houdt financiële en operationele gegevens bij en stelt op dat gebied rapporten op. De manager/directeur centrum religieuze zaken ziet erop toe dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening. Hij of zij is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van de werknemers en houdt toezicht op de alledaagse gang van zaken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur centrum religieuze activiteiten

 • Begeleiden en sturen van het personeel dat werkzaam is binnen de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor de werving, selectie en training van medewerkers.
 • Toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden die door het personeel verricht worden.
 • Bewaken van het naleven van wet- en regelgeving.
 • Begroting opstellen en het budget beheren.
 • Ontwikkelen en monitoren van procedures, activiteiten en programma's.
 • Onderhouden van het contact met andere organisaties ten behoeve van de coördinatie van het dienstenaanbod.
 • Signaleren van knelpunten en hierop anticiperen.
 • Optreden als vertegenwoordiger voor het centrum bij onderhandelingen en op evenementen.
 • Is verantwoordelijk voor een juiste administratieve afhandeling.
 • Opmaken van financiële en operationele rapporten.

Gerelateerde beroepen geestelijkheid

 • Geestelijke, kapelaan, pastoor, dominee, imam
 • Heilsoldaat
 • Medewerker religieus centrum
 • Religieus werker, andere gebieden

Source: Sisyphus ODB