Beroep Manager / directeur dierenfokbedrijf

Een manager/directeur dierenfokbedrijf plant, organiseert en coördineert de activiteiten en productie van een dierenfok-bedrijf. Hij of zij bepaalt de bedrijfs- en marketingstrategie, houdt financiële en operationele gegevens bij en stelt op dat gebied rapporten op. De manager/directeur dierenfokbedrijf ziet erop toe dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en bewaakt de kwaliteit van de producten. Hij of zij is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van de werknemers en houdt toezicht op de alledaagse gang van zaken. De manager/directeur dierenfokbedrijf zorgt voor aanschaf, onderhoud en reparatie van de machines en uitrusting en voert tevens zelf werkzaamheden uit binnen het bedrijf.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur dierenfokbedrijf

 • Bepalen van de bedrijfsstrategie, doelstellingen, financiën en productie.
 • Bepalen van het type, de intensiteit en volgorde van de activiteiten van het fokbedrijf.
 • Werven, trainen, leiding geven aan, coördineren en toezicht houden op personeel.
 • Controleren en bewaken van de kwaliteit van de producten, ervoor zorgen dat geldende regels worden gevolgd.
 • Bepalen van marketingstrategieën, overleggen met kopers, contracteren van (toe)leveranciers en organiseren van de verkoop.
 • Gegevens bijhouden van de productie en maken van financiële en operationele rapporten.
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften toepassen op het terrein van het boerenbedrijf.
 • Organiseren van de bedrijfsadministratie.
 • Zorgen voor onderhoud en reparatie van de gebouwen, machines en uitrusting.
 • Meehelpen met uitvoerende werkzaamheden binnen het bedrijf.

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenarts
 • Dierenartsassistent(e)
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Hulpkracht veehouderij
 • Inspecteur vee, dieren
 • KI-inseminator
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur vee-, dierenhouderij
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehandelaar
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten
 • Veeteelt consulent

Source: Sisyphus ODB