Beroep Manager / directeur distributiecentrum of magazijn

Een manager/directeur van een distributiecentrum/magazijn plant, leidt, controleert en coördineert alle werkzaamheden van een distributiecentrum. Hij/zij is verantwoordelijk voor een snelle en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening van het distributiecentrum. Een directeur van een distributiecentrum geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij sluit contracten af met leveranciers en afnemers, controleert of er volgens veiligheids, milieu en kwaliteitseisen gewerkt wordt, houdt de voortgang bij d.m.v. registratie-, opslag- en inventarissystemen en beheert de budgetten en de boekhouding. Een directeur van een distributiecentrum overlegt regelmatig met collega's en externe belanghebbenden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur distributiecentrum of magazijn

 • Plannen, organiseren, controleert en coördineren van alle werkzaamheden in een distributiecentrum/magazijn.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Zorgen voor een goede dienstverlening van het distributiecentrum/magazijn.
 • Controleren of distributiecentrum/magazijn voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent kwaliteit, hygiëne en milieu.
 • Afsluiten van lucratieve contracten met leveranciers en afnemers.
 • In de gaten houden van voortgang op basis van diverse systemen (zoals een opslagsysteem).
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers.
 • Onderhouden van contacten en overleggen met zowel collega's als externe contacten.

Gerelateerde beroepen directie van klein bedrijf (<50 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers
 • Havenmeester zeehaven
 • Manager/directeur bedrijf in olie- of gaswinning of distributie
 • Manager/directeur energie- of waterbedrijf
 • Manager/directeur luchthaven
 • Manager/directeur mijnbouwbedrijf
 • Manager/directeur openbaar vervoersbedrijf
 • Manager/directeur tijdschrift, krant, media
 • Manager/directeur zakelijke dienstverlening, anders
 • Plant manager mijnbouw, steenwinning

Source: Sisyphus ODB