Beroep Manager / directeur energie- of waterbedrijf

Een manager/directeur van een energie- of waterbedrijf plant, leidt, controleert en coördineert alle werkzaamheden van een energie- of waterbedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor een snelle en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening van het energie- of waterbedrijf. Een directeur van een distributiecentrum geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij sluit contracten af met afnemers, controleert of er volgens veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen gewerkt wordt en beheert de budgetten en de boekhouding. Een directeur van een energie- of waterbedrijf overlegt regelmatig met collega's en externe belanghebbenden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur energie- of waterbedrijf

 • Plannen, organiseren, controleert en coördineren van alle werkzaamheden in een energie of water bedrijf
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Zorgen voor een goede dienstverlening van het energie of waterbedrijf.
 • Controleren of het energie of waterbedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent kwaliteit, hygiëne en milieu.
 • Afsluiten van lucratieve contracten met leveranciers en afnemers.
 • In de gaten houden van voortgang op basis van diverse systemen (zoals een opslagsysteem).
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers.
 • Onderhouden van contacten en overleggen met zowel collega's als externe contacten.

Gerelateerde beroepen directie van klein bedrijf (<50 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers
 • Havenmeester zeehaven
 • Manager/directeur bedrijf in olie- of gaswinning of distributie
 • Manager/directeur distributiecentrum of magazijn
 • Manager/directeur luchthaven
 • Manager/directeur mijnbouwbedrijf
 • Manager/directeur openbaar vervoersbedrijf
 • Manager/directeur tijdschrift, krant, media
 • Manager/directeur zakelijke dienstverlening, anders
 • Plant manager mijnbouw, steenwinning

Source: Sisyphus ODB